Conflictes armats i desplaçaments forçats

Conflictes i desplaçamets forçats

Objectius d’aprenentatge

Quina és la situació dels conflictes armats al món? I de quina manera repercuteixen en el desplaçaments forçats de població? En aquesta càpsula obtindràs elements per comprendre quins són els impactes dels conflictes armats sobre la població civil, de quina manera es vinculen les situacions de conflictivitat armada amb els fluxos de població refugiada i desplaçada internament i quin és el panorama actual de població desplaçada a nivell global.

El material també t’ajudarà a reflexionar sobre la dimensió de gènere dels desplaçaments forçats de població i sobre alguns dels principals reptes en matèria d’acollida a la població refugiada.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Conèixer la situació actual dels conflictes armats i la realitat dels desplaçaments forçats de població al món.
  • Assolir una visió més profunda i complexa sobre el fenomen tenint en compte la perspectiva de gènere i els reptes que afronten les persones refugiades a les societats d’acollida.

Habilitats

  • Identificar els impactes dels conflictes en la població civil i el vincle entre conflictivitat armada i desplaçament forçat.
  • Reconèixer elements de gènere al darrere del desplaçament forçat motivat per conflictes armats i de les dificultats que afronten les persones que aconsegueixen fugir de situacions de violència als seus països.

Actituds

  • Incrementar la motivació per qüestionar els relats simplistes i estereotipats sobre les realitats que afronten les persones desplaçades i refugiades.
  • Propiciar una actitud més crítica i proactiva per afavorir accions orientades a millorar l’acollida de persones refugiades i exigir d’un major compromís polític i institucional en la resposta a aquest fenomen.

A què ens referim quan parlem de conflictes armats i desplaçament forçat?

La xifra de persones desplaçades forçosament a causa de conflictes, violència, persecució i vulneracions de drets humans no ha deixat d’incrementar en els darrers anys, situant-se en els pitjors nivells des de la Segona Guerra Mundial. Segons les dades d’ACNUR, a finals de 2018 hi havia un total de 70,8 milions de persones desplaçades de manera forçada, ja sigui dintre o fora de les fronteres dels seus països, un 50 % més que el 2009.