Dret d’asil

Objectius d’aprenentatge

Què es el dret d’asil? Com ha evolucionat des de la seva creació com a figura jurídica moderna? Amb aquesta càpsula aprendrem a conèixer com i per què aquest dret s’ha desenvolupat, quina forma ha pres després de la segona guerra mundial, quines raons hi ha darrere del seu desenvolupament recent, quines formes té en altres llocs i com ha trobat una configuració específica en cada context i moment històric i polític.

Amb la col·laboració de:

Fotografia: Galdric Peñarroja

Coneixements

– Conèixer el dret d’asil, els seu fonaments filosòfics i polítics, els seus orígens històrics i les seves modalitats d’aplicació.
– Conèixer la seva evolució recent, en relació amb l’obsessió europea de controlar les ‘migracions’, i les seves conseqüències legals i personals.

Habilitats

–  Analitzar l’evolució del dret d’asil i també el seu tractament polític i administratiu. Analitzar els impactes del canvi d’enfocament cap al dret d’asil a les persones refugiades.
– Aplicar una mirada critica, anticolonial i interseccional en l’anàlisi de l’evolució i la implementació del dret d’asil.

Actituds

– Mostrar curiositat i actitud crítica envers la construcció filosòfica i política del dret d’asil i la seva aplicació practica.
– Comprometre’s amb la promoció dels drets humans i en particular amb el dret d’asil, la seva persistència davant de derives autoritàries i xenòfobes, així com la prevenció de les causes que generen la recerca de refugi i asil.

L’externalització del control migratori i les conseqüències en el dret d’asil

L’externalització del control migratori – és a dir, la delegació del control i de la repressió dels moviments de persones a països extra-europeus – comporta també conseqüències al dret d’asil. Això produeix una externalització de l’asil, en el sentit que el control s’aplica indiscriminadament cap a totes les persones en moviment. Considerat també que el refugiats que busquen asil no gaudeixin de cap canal segur d’accés a Europa, només poden recórrer a ‘intermediaris’ per emprendre uns camins migratoris molt costosos, llargs i sobretot molt violents i perillosos. Estant esposats a arbitrarietat, explotació, racisme i violències.