El paper dels joves per la pau

Joves i Pau

Objectius d’aprenentatge

Quines implicacions té ser jove davant de la violència i de la pau? Amb aquesta càpsula comprendrem quines violències pateixen els i les joves i per què té sentit que aquests siguin impulsors d’un món menys violent i més pacífic. El paper dels joves per la pau pot ser infinit, però en aquesta unitat ens centrarem en algunes problemàtiques concretes: aquelles que afecten específicament la joventut.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Saber dades bàsiques de la dimensió de la violència sobre infants i joves.
  • Conèixer la Resolució 2250 del Consell de Seguretat de les NU sobre joves, pau i seguretat entre altres instruments.

Habilitats

  • Reconèixer les especificitats de la violència sobre i per als joves.
  • Saber argumentar, sense mitificacions, el rol dels joves en la violència i en la pau.

Actituds

  • Motivació per a col·laborar amb iniciatives de pau impulsades per joves o per als joves.
  • Comprometre’s a actuar per erradicar la violència contra els joves.

El paper dels joves per la pau: De què estem parlant?

Sovint es parla de violència juvenil com aquella que està protagonitzada pels i per les joves. Però també existeix una violència juvenil que és en sentit contrari: infants i joves també pateixen unes violències específiques que no pateixen col·lectius d’altres edats. En contextos relativament pacífics, la joventut està sotmesa a experiències amb diferents graus de violència, com la violència domèstica, els abusos sexuals, també pateixen la militarització dels discursos i l’exclusió del dret a participació mitjançant el vot, l’escassa consulta en els processos de presa de decisions, etc.