Fotografia ètica

Objectius d’aprenentatge

Estem habituades a veure la fotografia com una contemplació, com a oci; però com a art, és un acte. I qualsevol acte, porta en si, en major o menor mesura, una transformació del món que l’envolta. L’art en general, la fotografia, tot i haver estat emprat i instrumentalitzat en infinites ocasions pels grups de poder, no és un transmissor obedient d’informació, sinó tot el contrari: pot ser una eina molt potent de llibertat d’expressió. Aquesta càpsula et proporcionarà un seguit de pinzellades per tal que siguis conscient del perquè i el com utilitzar la càmera com a eina de transformació social.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Adquirir coneixements sobre el poder de la fotografia com a eina creativa i transformadora.
  • Entendre l’art com a mitjà d’expressió per treballar el desenvolupament personal.

Habilitats

  • Desenvolupar una mirada crítica per tal de sensibilitzar, generar reflexions i promoure canvis en la societat.
  • Utilitzar la fotografia per generar accions i canvis de comportament en les persones.

Actituds

  • Participar activament, contribuir a la mobilització ciutadana i a la incidència política, des de la societat civil, per un canvi social.
  • Treballar el criteri ètic. Analitzar i avaluar els límits a l’hora de fotografiar.

Fotografia ètica: Com fotografiem les violències?

Cal prendre consciència i entendre com ens situem en el món. On hem nascut? Què implica que sigui dona, o que sigui home?
Quins són els privilegis que em configuren com a persona, i que articulen la meva quotidianitat? Classe, gènere i origen.
A partir d’aquest viatge ens podem situar en el món de forma conscient i fotografiar des d’una posició de respecte i empatia aquelles situacions que vulguem reportar.