Gènere i construcció de pau

Gènere i construcció de pau

Objectius d’aprenentatge

Què és la perspectiva de gènere i per què és important tenir-la en compte quan parlem de conflictes armats i construcció de pau? Amb aquesta càpsula aprendrem a identificar els impactes específics de gènere en els conflictes, incloent els impactes que afecten a grups de població que fan front a situacions de discriminació prèvies, com les dones i la població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI). En aquesta unitat també comprendrem com els impactes de gènere de les guerres s’entrecreuen amb altres eixos de desigualtat. I finalment, ens centrarem en les aportacions de les dones a la construcció de la pau.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Conèixer dades bàsiques sobre els impactes específics de les guerres en les dones, homes, i persones no binàries.
  • Conèixer la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) i la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de l’ONU, entre altres instruments.

Habilitats

  • Analitzar els conflictes i els seus impactes amb perspectiva de gènere.
  • Aplicar una mirada interseccional en l’anàlisi de gènere.

Actituds

  • Mostrar curiositat i actitud crítica envers la construcció social del gènere.
  • Comprometre’s amb la promoció de la igualtat de gènere.

Què és la perspectiva de gènere en relació als conflictes armats i la pau?

El patriarcat i la construcció social del gènere estan arrelades també en premisses socialment construïdes, mecanismes o institucions socials com és el binarisme de gènere (la consideració que només hi ha dos gèneres, homes i dones) i l’heterosexualitat com a norma social. Des dels feminismes es qüestionen i denuncien les discriminacions i violències contra les dones resultants del patriarcat i de la construcció social del gènere i, fruit de la lluita de l’activisme pels drets LGTBI, es defensa la diversitat d’identitats i expressions de gènere.