Introducció a la cultura de pau

Objectius d’aprenentatge

Amb aquest material et situaràs en per què la situació del món fa tan necessària l’acció per la pau. També clarificaràs els conceptes de pau, conflicte i violència i reflexionaràs sobre com et travessen a tu mateixa.

Finalment coneixeràs possibles línies de treball a favor de la pau sobre les quals aprofundir més endavant.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Conèixer els conceptes de pau, violència i conflicte.
  • Reflexionar sobre les pròpies violències.

Habilitats

  • Reconèixer les pròpies capacitats de pau.
  • Identificar les capacitats de pau del propi entorn.

Actituds

  • Motivar-se per col·laborar en iniciatives de pau arreu (macrosocial).
  • Comprometre’s en emprendre accions de pau en l’entorn proper (microsocial).

Cultura de Pau: De què estem parlant?

La seguretat mundial s’ha detetriorat molt en aquesta darrera dècada. El nombre de conflictes armats s’ha mantingut en més de 30, i la seva intensitat ha crescut. La despesa militar actual és la més alta de la història: el 2018 arribava als 1,822 bilions de dòlars i creixia per tercer any consecutiu, també a Espanya.