Justícia climàtica

Objectius d’aprenentatge

La present càpsula t’aportarà la informació necessària per entendre la crisi climàtica des de la justícia climàtica. Abordarem plegades conceptes bàsics de la ciència climàtica, dels espais de política internacional, explorarem la definició mateixa de justícia climàtica i els seus col·lectius. També llegirem el context que ens deixa la COVID-19 i de quina manera podem enfrontar col·lectivament els reptes de les diferents crisis (sanitària, econòmica, financera, de cures, etc.) enfortint els lligams entre moviments de justícia social, ambiental i climàtica.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Entendre els bàsics de la ciència climàtica
  • Conèixer els debats de la política internacional climàtica
  • Tenir perspectiva històrica de la crisi climàtica

Habilitats

  • Identificar millor els grans reptes de la humanitat del segle XXI
  • Exercir i exercitar el pensament crític
  • Entrenar la mirada interseccional i multidimensional de les problemàtiques globals, com la crisi climàtica

Actituds

  • Prendre mesures per mitigar els propis biaixos en un diàleg
  • Empatitzar amb l’Altre
  • Saber definir els límits personals de la noviolència, i argumentar quines accions considero violentes o noviolentes

Justícia climàtica: De què estem parlant?

A l’històric científic i polític del punt anterior cal sumar-li la resposta de la societat civil. Diferents entitats ecologistes, socials, camperoles, indígenes, etc. porten temps advertint que cal actuar amb urgència per prevenir els greus i irreversibles efectes de l’escalfament global. Moltes d’elles se senten reconegudes sota el paraigües de la justícia climàtica.