Processos de racialització i racisme

Objectius d’aprenentatge

Què són els processos de racialització i quin impacte tenen en el racisme, la discriminació, la marginació i l’exclusió social? Amb aquesta càpsula aprendrem a identificar els processos d’alterització que es construeixen sobre categories «racials» i a conèixer el seu impacte en les vides de les poblacions racialitzades i minoritzades.

Amb la col·laboració de:

Coneixements

  • Conèixer els processos d’alterització i de racialització, les seves modalitats, les seves conseqüències socials i individuals en termes de racisme, discriminació i exclusió social.
  • Conèixer els orígens històrics del racisme i les seves configuracions contemporànies.

Habilitats

  • Analitzar com es construeixen i evolucionen els processos d’alterització i de racialització i els seus impactes en les persones i grups.
  • Aplicar una mirada interseccional en l’anàlisi d’aquests processos.

Actituds

  • Mostrar curiositat i actitud crítica vers la construcció social de les categories racials i de l’«altre».
  • Comprometre’s amb la promoció de la igualtat, la lluita contra el racisme i les discriminacions.

Raça vs. racialització i racisme

La «raça» com a categoria biològica o genètica, com bé ho ha explicat la ciència des de fa temps, no té cap sentit. No obstant això, la classificació racial de les poblacions del planeta —i la jerarquització i la deshumanització que se’n deriven— han servit durant diversos segles com a justificació de la colonització, l’esclavitud, l’extermini, la violència i l’explotació humana i de recursos. I continua sent utilitzada avui dia d’una altra forma, per a classificar, jerarquitzar, deshumanitzar, dominar, explotar, generar violència material i simbòlica, segregar socialment i espacialment, i generar por.