Entitats feministes de la Mediterrània

Mapeig d’entitats feministes del Sud i l’Est de la Mediterrània

Identificació i recull d’entitats i organitzacions amb qui treballem -o volem fer-ho- en xarxa tant a nivell local com internacional al voltant dels feminismes i drets LGTBIQ+. Aquest mapa interactiu ens permet visualitzar aliances existents i d’altres de potencials per treballar amb perspectiva de gènere i de defensa de drets humans a la regió mediterrània.