La Junta de l’SCI

La Junta som un grup d’activistes voluntàries escollides per l’Assemblea General de l’SCI que, amb una visió global de l’entitat, recollim la veu de la base social, fem seguiment de l’estratègia definida a l’Assemblea i als diferents espais de participació de l’associació i traslladem la veu de l’SCI fora de l’entitat, a nivell local i internacional.

Qui som i què fem a la junta?

La Junta de l’SCI Catalunya actualment està formada per 4 persones:

El Poldi Galmes i la Fiona Vives, que comparteixen la copresidència de l’entitat; l’Alba Llucià, responsable de l’àrea de tresoreria i Antonella Di Matteo, responsable de l’àrea de secretaria.

Com ens organitzem?

La Junta partim d’una perspectiva de cures i d’apreci, en què les diverses peces són benvingudes i necessàries. Així, tractem de partir de què pot i vol fer cadascuna i, amb això, fer un puzzle amb el que l’entitat i la junta necessiten.

L’espai de presa de decisió són les reunions de junta quinzenals en què ens reunim i tractem un tema estratègic de forma profunda i diversos temes de forma més breu.  Durant la formació de la junta actual, les membres vam compartir la preferència per una presidencia compartida i per una junta menys jeràrquica. Per això, tot i que a nivell formal assumim els càrrecs esmentats, a nivell pràctic la Fiona Vives i el Poldi Galmes comparteixen tasques de presidència i entre totes fem l’esforç constant de treballar perquè la junta sigui un espai tan horitzontal com sigui possible.

A més, hem establert un sistema de referents temàtiques segons les línies que treballa l’entitat i que ens repartim segons els interessos, motivacions i capacitats de cadascuna. Les referents de cada temàtica poden fer una feina prèvia i coordinada amb les altres referents i l’equip per preparar la presa de decisió conjunta. Actualment els temes que tenim identificats i les referents de cada un són els següents:

– Voluntariat internacional – Anto i Fiona
– Base social – Poldi
– Educació per la pau i Mediterrània – Anto, Alba i Poldi
– Comunicació – Poldi
– Representació externa i xarxes – Fiona, Anto i Alba
– Cures de l’equip i Recursos Humans – Fiona i Poldi
– Comissió Econòmica – Alba i Fiona
– Ca l’Elna i estratègia i discurs – Totes
– ESC – Fiona
– Protocol agressions –  Anto i Poldi

Paral·lelament, la junta es comunica telemàticament entre diària i setmanalment, segons la disponibilitat de temps de cadascuna, per fer seguiment dels temes que gestionem conjuntament.

Forces persones de la junta formen part també de grups locals, de manera que si bé formant part de la junta adquirim una visió global de l’associació, no perdem la visió de base ni la connexió amb activistes de diversos grups.

 

 

Tu també pots formar part de la junta!

Què fa falta per poder formar-ne part?

  • Conèixer i tenir experiència en alguns dels àmbits de l’SCI.
  • Interès per agafar una visió més global de l’entitat.
  • Motivació per aportar idees i energies per definir com aterrar l’estratègia de l’SCI
  • Ganes de formar part d’un grup que tracta de posar les cures al centre i que busca créixer i aprendre col·lectivament, les unes de les altres.
  • Disponibilitat i temps per seguir les reunions i les tasques del grup (presencialment o a distància)

Posa’ns cara

Poldi Galmes López

Copresidència

Fiona Vives Gay

Copresidència

Alba Llucià Lizandra

Tresoreria

Antonella Di Matteo

Secretaria