21/11/2014

21/11/2014

Today 4 organisations were presented

VSI Ireland

CSM Morocco

SCI Hellas

i-dare for social development

We continued discussing about SCI and peace work in MIDI area. We had a presentation about civil resistance that focused on the situation in Palestine. After that we reviewed the SCI originals aimes and objectives in order to reestablish the connection between the ideology and practise.

The next topic was conflict transformation, we used popular tools to analyse conflicts in our own contexts and then we colated the information and discussed the results. Then we applied the practice of Theatre of the oppressed to particular conflicts that emerged from the earlier discussion and this offered a great opportunity for us to analyse the role of international volunteers in conflict areas.

At the end of the day we had a guest speaked from the Anna Lindh Foundation who introduced the funding opportunities available to us as international organisations who are engaged in colaborative exchange programs.

Article and photos by Martina Kratka (SCI Hellas) and Mary Margaret Ryan (VSI Ireland); Translation from english to Catalan by Judith Erill (SCI Cat)

Avui s'han presentat 4 organitzacions més

VSI Ireland

CSM Morocco

SCI Hellas

i-dare for social development

Al llarg del dia d'avui s'ha seguit parlant i debatint sobre el SCI i el peace work del grup MIDI. També hem tingut una presentacio sobre la resistència civil, focalitzada en la causa Palestina. Després de la presentacio, s'han revisat els objectius i bases del SCI, amb l'objectiu de reestablir la connexio existent entre ideologia i pràctica.

El seguent tema que s'ha tractat ha estat la Transformacio de Conflictes. Hem analitzat els conflictes que cadascun dels participants viu en el seu propi context a través d'una série d'eines comnunment utilitzades en el conflict analysis i, posteriorment, s'han comentat els resultats obtinguts. Seguint amb aquesta linea d'anàlisis, hem realitzat una activitat de representacio teatral d'algunes situacions de conflicte presents en el nostre entorn proxim que ja havien sorgit en la discussio prèvia. Tanmateix ha estat un exercici interessant analitzar quines eren les possibilitats i les actuacions que un voluntari internacional podria desenvolupan en aquests conflictes concrets.

Finalment, el dia ha acabat amb la presentacio de la Fundacio Anna Lindh i les possibilitats de financament per a les organitzacions que es trobin inmerses en programes d'intercanvi.

Article i fotos de Martina Kratka (SCI Hellas) and Mary Margaret Ryan (VSI Ireland); traducció de l'Anglès al Català de Judith Erill (SCI Cat)