A l’SCI ensenyem el cor: fem el balanç social!

A l’SCI ensenyem el cor: fem el balanç social!

Ja pots consultar els resultats del balanç social de l’SCI Catalunya, un informe que mesura el compromís amb la sostenibilitat ambiental i la coherència amb els valors de democràcia interna, transparència i cura

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

El balanç social compleix diversos objectius. D’una banda, és una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguin obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern. A més, serveix per comunicar a la comunitat els valors de l’organització i, per tant, perquè la ciutadania i administracions les reconeguin com a entitats de l’ESS.

Consulta els resultats del balanç de l’SCI Catalunya i l’informe complet.