Ensenyem el cor 2022: balanç social a l’SCI

Ensenyem el cor 2022: balanç social a l’SCI

Ja pots consultar els resultats del balanç social de l’SCI Catalunya del 2022, un informe que mesura el compromís amb la sostenibilitat ambiental i la coherència amb els valors de democràcia interna, transparència i cura

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Tots aquests són principis bàsics a l’SCI, i per tant creiem que és imprescindible fer un anàlisis anual que inclogui tots aquests indicadors.

En fer el balanç social hem posat sobre la taula dades com per exemple l’aigua que consumim, quines són les nostres fonts de finançament, quantes persones treballen a l’entitat, quantes persones voluntàries són homes i quantes dones, etc. Ja fa anys que treballem per a una entitat coherent amb els seus principis, i després del balanç social podem dir que ho estem fent molt bé en termes d’igualtat i democràcia, però encara ens queda feina per fer en termes de respecte al medi ambient i programari lliure. D’altra banda, les persones treballadores hem respost qüestionaris anònims que analitzem a continuació:

QÜESTIONARI A LES PERSONES TREBALLADORES

Les persones treballadores han respost el qüestionari, resultant una nota mitjana de NOTABLE. I com el cas anterior, el més valorat és l’ambient amb les companyes.

El més valorat El menys valorat
Clima amb les companyes
Grau d’autonomia
Flexibilitat horària
Participació en l’organització
Condicions de l’entorn (temperatura, llum, soroll, etc.)
Sou
Volum de feina

APOSTEM PEL PROGRAMARI LLIURE

Entre els indicadors que s’avaluen en el balanç social realitzat de manera anual, hi ha un indicador concret que fa referència a la contribució al procomú. Aquest terme es basa a posar èmfasi en la gestió col·lectiva, comunitària i/o cooperativa dels recursos, siguin materials o no, alhora que té en compte l’accés a aquests recursos, garantint l’interès general.

Defensar la gestió comuna dels nostres recursos té un impacte en l’entorn socioeconòmic i alhora productiu que ens emmarca. En aquest sentit, per a l’SCI, fer una migració cap a eines de programari lliure i codi obert, ha resultat d’una aposta que ens apropa a una major coherència amb els valors de l’entitat.

Als resultats del Balanç social del 2021, l’indicador que avalua el nivell de compromís amb el programari lliure, va resultar ser d’un 33%, ja que s’utilitzen programes ofimàtics de programari lliure, encara que no de manera majoritària. Així doncs, vam detectar aquest aspecte com un a millorar, de manera que l’objectiu de l’any 2022 en aquest sentit fos que s’utilitzessin programes informàtics de programari lliure de manera regular i majoritària.

L’adaptació i incorporació de la base de dades al WordPress i la implementació de l’eina informàtica Oficina (de SomNúvol), són els resultats assolits mitjançant el projecte de digitalització d’enguany.

El model socioeconòmic que es defensa des del procomú, aposta per una sostenibilitat no només en l’àmbit ecològic sinó ambiental i social. Ja que és un model que aposta per estructures més horitzontals, basades en la intercooperació, el treball voluntari i en comú i la compartició de coneixement, que és lliure, accessible per tothom i que s’ha generat democràticament.

En aquest sentit, haver incorporat eines digitals lliures com ara l’Oficina de somnúvol, ha resultat una aposta per al cooperativisme, i per al suport d’entitats econòmiques i de treball que aposten per models transformadors pel que fa a de governança i transparència i democràcia interna. Per a aquest projecte s’ha col·laborat amb la cooperativa Femprocomuns SCCL, gran referent del procomú dins del Mercat social del territori.

CONCLUSIONS

Fer el balanç social ens ha permès parar-nos a pensar en quines coses del dia a dia volem canviar o consolidar per a que l’SCI sigui encara més coherent amb els seus principis. Ens omple d’alegria que una de les coses més valorades sigui l’ambient general entre persones. Creiem que cara a l’any vinent hem de treballar en aquells punts on hem obtingut una nota més baixa i, en aquest sentit, ens trobem en un procés d’implementació del programari lliure a l’oficina amb la cooperativa Som Núvol, que preveiem acabar abans que acabi l’any.

El balanç social compleix diversos objectius. D’una banda, és una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguin obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern. D’altra banda, serveix per comunicar a la comunitat els valors de l’organització i, per tant, perquè la ciutadania i administracions les reconeguin com a entitats de l’ESS.

Consulta els resultats del Balanç social de l’SCI Catalunya 2022 i l’informe complet.