Ensenyem el cor 2021: balanç social a l’SCI

Ensenyem el cor 2021: balanç social a l’SCI

Ja pots consultar els resultats del balanç social de l’SCI Catalunya del 2020, un informe que mesura el compromís amb la sostenibilitat ambiental i la coherència amb els valors de democràcia interna, transparència i cura

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Tots aquests són principis bàsics a l’SCI, i per tant creiem que és imprescindible fer un anàlisis anual que inclogui tots aquests indicadors.

En fer el balanç social hem posat sobre la taula dades com per exemple l’aigua que consumim, quines són les nostres fonts de finançament, quantes persones treballen a l’entitat, quantes persones voluntàries són homes i quantes dones, etc.Ja fa anys que treballem per a una entitat coherent amb els seus principis, i després del balanç social podem dir que ho estem fent molt bé en termes d’igualtat i democràcia, però encara ens queda feina per fer en termes de respecte al medi ambient i programari lliure. D’altra banda, les persones treballadores hem respost qüestionaris anònims que analitzem a continuació:

QÜESTIONARI A LES PERSONES TREBALLADORES

Les persones treballadores han respost el qüestionari, resultant una nota mitjana de NOTABLE. I com el cas anterior, el més valorat és l’ambient amb les companyes.

El més valorat El menys valorat
Clima amb les companyes
Grau d’autonomia
Flexibilitat horària
Participació en l’organització
Condicions de l’entorn (temperatura, llum, soroll, etc.)
Sou
Volum de feina

CONCLUSIONS

Fer el balanç social ens ha permès parar-nos a pensar en quines coses del dia a dia volem canviar o consolidar per a que l’SCI sigui encara més coherent amb els seus principis. Ens omple d’alegria que una de les coses més valorades sigui l’ambient general entre persones. Creiem que cara a l’any vinent hem de treballar en aquells punts on hem obtingut una nota més baixa: introduir eines de programari lliure, millorar els espais, adequar els sous i volum de feina i treballar més el respecte pel medi ambient.

El balanç social compleix diversos objectius. D’una banda, és una eina molt útil perquè les empreses i entitats puguin obtenir una auto-avaluació periòdica que fomenti la millora contínua del seu funcionament intern. D’altra banda, serveix per comunicar a la comunitat els valors de l’organització i, per tant, perquè la ciutadania i administracions les reconeguin com a entitats de l’ESS.

Consulta els resultats del balanç de l’SCI Catalunya i l’informe complet.