Carlos Taibo: “Els països del Nord som profundament insolidaris”

Carlos Taibo: “Els països del Nord som profundament insolidaris”

(Redacció SCI- cat) Divendres 23 de novembre Carlos Taibo va ser el convidat a la cicle de xerrades de l’SCI- Catalunya sobre “Moviments socials i governabilitat global”. Taibo és professor titular de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Madrid i autor del llibre: "Movimientos antiglobalización ¿Qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen?”, publicat aquest mateix any. La vaqueria es va omplir de gom a gom i els assistents van aportar els seus comentaris i preguntes.

Carlos
Taibo va centrar el seu discurs en els reptes i les propostes que s’han
de plantejar els moviments antiglobalitzadors en els pròxims temps.
Segons l’autor, aquests moviments nascuts als anys noranta, volen
replicar a la globalització capitalista –a l’anomenada societat del mon
20/80–. Es gesten en el moment en que es produeix un enduriment del
treball assalariat a nivell planetari i on existeix una primacia
econòmica y política dels EUA. Per això, volen donar resposta als
deteriorament dels poders públics i dels Estats.

Això no
obstant, segons Taibo, en l’actualitat els moviments antiglobalització
haurien de plantejar-se un conjunt de reptes de futur. En primer lloc,
revisar el que ha estat fins al moment actual el seu mecanisme
organitzatiu, bàsicament els fòrums i les contracimeres, les quals
només tenen sentit si estan nodrits per moviments actius i independents.

En
segon lloc, definir els seus referents polítics: hi ha un debat obert
entre l’oportunitat de donar suport a les forces de l’esquerra
tradicional, generar noves forces polítiques o aplaçar la discussió
mentre s’engrandeix la base dels moviments. El politòleg aposta per
aquesta última. Així mateix, l’autor planteja la necessitat de que els
moviments socials es dotin de mitjans de comunicació propis, davant la
possibilitat de que s’acabin adaptant als mecanismes de comunicació del
sistema capitalista. Finalment, Taibo planteja el repte de fer front a
totes les estratègies de difamació que els acusen de moviments
violents.

Respecte
el contingut general de les propostes dels moviments antiglobalització,
el catedràtic va plantejar, entre altres, la idea de que el punt de
mira dels moviments és el concepte “creixement versus desenvolupament”.
Malgrat tot, Carlos Taibo, va remarcar: “els països del Nord som
profundament insolidaris perquè molts problemes del món no ens afecten
físicament”.

L’autor va afegir que en pocs anys aquesta
situació canviarà ja que hi haurà problemàtiques globals com el canvi
climàtic o l’encariment de les matèries energètiques que ens afectaran
directament. Taibo afirma: “aquests fets obriran una nova edat d’or
dels moviments antiglobalització i posaran en punt de mira el
funcionament del nostre sistema capitalista”.