Carta oberta al president Mas

Carta oberta al president Mas
Benvolgut President Mas,

Dia a dia veiem, amb consternació, com el Govern que vostè presideix està disposat a fer pagar les conseqüències de la crisi a aquells que menys tenen, i que menys responsabilitat han tingut en les seves causes.

A les retallades, en aspectes tant vitals per a una societat com la sanitat, l’educació o el benestar social, s’hi sumen – i amb escreix – les retallades en cooperació al desenvolupament i en àmbits com la defensa dels drets humans i la pau… (segueix llegint)

 El Govern talla d’arrel la contribució de la societat catalana a la construcció d’un món més just i solidari, al passar en dos anys de dedicar 49 milions d’euros a cooperació a reservar només 9,5 milions d’euros, que sembla que són els que finalment s’hi destinaran enguany, una retallada del 83%, sense comparació amb la resta de departaments i polítiques públiques del Govern.

La cooperació al desenvolupament, l’educació en valors i la defensa dels drets humans i la pau no només són al final de la cua de les prioritats del seu Govern a l’hora de fer els pressupostos, sinó també a l’hora de complir els seus compromisos. Els continus impagaments en què la Generalitat de Catalunya està incorrent, a través de l’Agència Catalana de Cooperació i de la Subdirecció de Memòria i Pau (abans Oficina per la Pau i per la promoció dels Drets Humans), se sumen als impagaments d’altres departaments amb la totalitat d’entitats del tercer sector, arribant a acumular un deute de 700 milions d’euros amb entitats socials.

Com bé sap, l’ACCD s’ha compromès al llarg dels darrers anys a finançar projectes de cooperació i educació per al desenvolupament a través de convocatòries de subvencions adreçades a entitats sense ànim de lucre. A través d’aquestes convocatòries s’han signat convenis per finançar programes i projectes de nombroses entitats, que han comptat amb aquests recursos per tirar endavant iniciatives per atendre emergències i processos de desenvolupament a països empobrits, i d’educació en valors a casa nostra. 

Després de les informacions parcials i contradictòries emeses des de la Direcció General de Cooperació i Acció Humanitària i des de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en relació als constants retards en el pagament dels projectes i convenis aprovats a nombroses ONG catalanes, sembla ser que el Govern està decidit a no prioritzar el compliment d’aquests compromisos, postergant-los sine die. D’altra banda, tampoc disposem d’informació de quan o si es pensa procedir als pagaments pendents des de 2009, de l’extinta Oficina de Pau i Drets Humans. 

Aquests impagaments per part del Govern que vostè presideix, proper als 18 milions d’euros, està ofegant a les entitats que han de fer front, per altra banda, a la disminució d’ingressos tant públics com privats. Es tracta d’entitats que treballen per combatre la desigualtat al món i a casa nostra, fan tasques de sensibilització i educació en valors, analitzen les causes de la pobresa i proposen alternatives, enriquint així la contribució de Catalunya en la construcció d’un món més equitatiu, en pau i sostenible, i sent la cara mes estesa, i la que millor imatge dona, a les relacions internacionals del nostre país. 

Els problemes de liquiditat que tenen moltes entitats, a causa del deute impagat per la Generalitat de Catalunya, estan tenint impactes als projectes de cooperació a diversos països empobrits, i també així com a les accions d’educació per al desenvolupament i d’ incidència pública i política a casa nostra. Els incompliments dels convenis signats per l’ACCD i per l’Oficina de Pau i Drets Humans estan portant a les entitats de cooperació, pau i drets humans del país a una situació de col·lapse tècnic i econòmic, que posa en perill la seva sostenibilitat, el que ens obliga a pensar que aquest pot ser, precisament, un dels objectius del seu Govern: desestructurar i ofegar el ric teixit associatiu del país, que tant ha contribuït a lluitar per la justícia social.

Mentrestant, la Generalitat no dubta en renunciar a l’impost de successions per a les rendes més altes, o a prioritzar els pagaments d’altres creditors, d’interessos bancaris o el retorn del deute a bancs i inversors, abans de complir amb els compromisos adquirits amb projectes que atenen emergències o promouen el desenvolupament, la construcció de pau, la defensa dels drets humans o l’educació en valors. La Generalitat tampoc dubta en destinar quantitats equivalents al deute amb les entitats, a sectors com l’empresarial. Sense anar més lluny fa uns mesos es va establir un fons de 10 milions d’euros per a empreses que vulguin sortir al mercat alternatiu borsari. És a dir, hi ha diners per a l’especulació però no per a la cooperació. Ens preguntem també si la manca de líquidesa afecta, per exemple, al pagament de llicències per programari informàtic a Microsoft, que a l’any 2012 ascendirà a 23 milions d’euros. O als 35 milions d’euros assignats al Circuit de Catalunya.
 
Davant d’aquesta situació des de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, reclamem que pagui de manera immediata els deutes amb les ONG que treballen per a la pau, els drets Humans i el desenvolupament, prioritzant així el benestar de les persones, d’aquí i dels països del Sud amb qui som solidaris, posant-los per davant dels interessos d’altres actors privats o empresarials, directament o a través de mecanismes de crèdit de l’ICF a la pròpia ACCD.
 
President Mas, li demanem que torni a situar la cooperació al desenvolupament i el treball per la pau i els drets humans, juntament amb les polítiques de sanitat, educació i benestar social, al centre de l’acció de Govern. No podem permetre que els que no han generat aquesta crisi paguin les conseqüències, mentre els principals responsables, encapçalats per banquers i especuladors, reben recompenses en forma d’interessos i inversions.

Finalment, davant el trencament dels compromisos adquirits amb les entitats socials, un incompliment que està posant en perill la sostenibilitat del teixit associatiu del país, reclamem l’assumpció de responsabilitats polítiques i, en cas que no es compleixin els compromisos adquirits immediatament, la dimissió o cessament de les persones responsables dels impagaments i del desmantellament de la política pública de cooperació al desenvolupament, drets humans i pau del Govern de la Generalitat, mesures que estant posant en risc un dels valors mes preuats del nostre país: la solidaritat.

 
Atentament
Confederació Catalana d’ONG