Celebració de l’AGO a la seu de l’SCI- Catalunya

Celebració de l’AGO a la seu de l’SCI- Catalunya

Tal i com estava previst , dissabte 3 de març
es va celebrar l’Assemblea General Ordinària (AGO) de Servei Civil
Internacional- Catalunya. A grans trets, es va aprovar l’ordre del dia, la memòria de l’any
2006 i els pressupostos del proper any. En un altre ordre de coses, es va acordar que el 2007 s’abordarà un
Pla Estratègic per fer front als nous reptes de l’entitat, així com un procés
per dinamitzar la base social, que al cap i a la fi és l’esperit que ha de
moure l’entitat.

Així mateix, es va votar i aprovar la junta
de socis, què durant els propers dos anys representarà a tots els socis. Es va ratificar en Pere Vidal i Domènech com a
President de l’SCI-Catalunya. La resta de membres de la junta varen quedar
configurats de la següent manera: Elena Pérez amb càrrec de vicepresidenta,
Cristina Escoda amb càrrec de Secretària, Andreu Torres amb càrrec de tresorer
i Sònia Villoro amb càrrec de vocal.

D’altra banda, els membres sortints de la
junta foren: Enric Ernest Munt amb càrrec de vocal, Cristina Poll amb càrrec de
vocal, Christian Teijón amb càrrec de tresorer, Clara Gonzálvez amb càrrec de
vocal, Eleonora Fraire amb càrrec de vocal i Meritxell Díaz amb càrrec de
vocal.

El mateix cap de setmana, Patrícia San Mateo,
responsable de l’àrea de voluntariat de l’SCI- Catalunya, va assistir
al Technical
Meeting (TEM), que aquest any ha tingut lloc a Croàcia. En aquesta
trobada, les diferents branques
de l’SCI Internacional es reuneixen per presentar les seves propostes
de camps
de treball per a l’estiu i tancar, així, les llistes definitives de
camps a nivell internacional, també es defineixen els procediments
pràctics per emplaçar
als voluntaris.