Centre Hewar per a infants i joves de Nablus

Centre Hewar per a infants i joves de Nablus

(Dani Vilaró- La Revista de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.) La ciutat de Nablus, als TerritorisPalestins Ocupats (TPO), té tres camps de refugiats, amb una població total d’unes 35.000 persones que viuen en una situació visiblement més precària que a la resta de ciutat. Molts dels seus habitants depenen dels serveis de salut, educació i ajut alimentari que proporciona UNRWA, l’Agència de Nacions Unides creada específicament per cobrir les necessitats bàsiques de la població palestina refugiada.Un d’aquests camps, el d’Askar vell, va ser creat el 1950 i té 15.000
habitants. Allà s’aixeca el centre infantil i juvenil Hewar (diàleg, en
àrab), nascut el 2004 després de constatar que hi havia una mancança de
centres oberts a nois i noies amb activitats específiques de lleure i
educatives sostingudes tot l’any.Hewar posa l’accent en la realitat
dels infants i joves del camp d’Askar i els converteix en protagonistes
absoluts del disseny i la planificació de les seves activitats i espais
de lleure mitjançant principis com democràcia, igualtat, justícia i
no-violència.

La idea central de Hewar és oferir un espai perquè els infants
intercanvïin punts de vista, desenvolupin les seves habilitats,
s’enforteixin processos democràtics i de presa de consciència i es
generi confiança en els més petits tot implicant pares i escola.
El centre també funciona amb una important perspectiva de gènere i
afavoreix la participació de les dones en les activitats de treball
social. Així, el centre compta amb un centenar de monitors voluntaris:
meitat homes meitat dones.

Les activitats del centre es concreten en programes d’atenció
psicològica i tallers d’expressió emocional i teatre, dansa, esport i
grup d’escoltes, tallers sobre drets civils, drets dels infants,
manualitats i arts plàstiques i diversos cursos d’administració i
capacitació en gestió de projectes, formació de líders i dinamització
comunitària.

Aquests darrers cursos es gestionen amb la col•laboració tècnica de
l’ONG Servei Civil Internacional-Catalunya i han rebut el suport
econòmic de l’ACCD. Palestina és un país d’actuació prioritària de la
Cooperació Catalana i, tot i que l’ocupació israeliana dificulta els
efectes positius d’accions de desenvolupament com les de Hewar, l’ACCD impulsa actuacions que promouen la consolidació d’estructures socials que van més enllà de l’estricta acció humanitària.