Cicle de seminaris “Conflictes i Vulneració de Drets Humans al Mediterrani”

Cicle de seminaris “Conflictes i Vulneració de Drets Humans al Mediterrani”
La Coordinadora d’Entitats Amb Palestina al Cor, de la que SCI n'és membre, en col·laboració amb l’Associació Catalana per la Pau, i en el marc de la campanya Negocis Ocults, organitzen el seminari “Conflictes i Vulneració de Drets Humans al Mediterrani”.
Els països de la Mediterrània es troben actualment immersos en processos de revoltes i canvis de caràcter social i polític. En aquest seminari coneixerem quin són els principals conflictes, i les demandes en la millora dels drets civils que han obert aquestes transicions democràtiques. A més, veurem quines son les relacions en matèria de seguretat de països com l’estat espanyol i el paper de les empreses en relació al dret internacional i humanitari.

SESSIONS

1a sessió · Dilluns 29 d’abril de 2013, Aula 21 B: Drets Humans versus “democràcia”. L’herència de les “Primaveres Àrabs” i drets civils

Les Primaveres Àrabs han estat una oportunitat per assolir més quotes de llibertat individual i col·lectiva, un impàs històric que ha permès generar canvis sobre un equilibri regional hereu de la colonització i de la fi de la guerra freda. Però si ens fixem en l’actual situació de la regió, tant en termes d’estabilitat com de llibertats civils no s’ha fet grans progressos.

De Tunis a Bahrain les reivindicacions del conjunt de la ciutadania no s’han aturat, i els conflictes regionals s’han accentuat, l’entrada al govern dels Germans Musulmans a Egipte per exemple ha significat un retrocés pel que fa als drets de les dones.

Sobre el paper està la voluntat de modificar constitucions, drets civils i penals, en canvi a la practica ens trobem amb els interessos i les inèrcies històriques i polítiques.

Analitzarem l’estat actual de la regió, centrant-nos en el casos del Líban, Síria, Egipte, Bahrain i Tunísia.

· Presentació de la ponència a càrrec de Xavier Cutillas, president de l’Associació Catalana per la Pau.
· Ponència a càrrec de Ghassan Saliba, responsable de migracions i del món àrab a CCOO de Catalunya.

2a sessió · Dijous, 2 de maig de 2013 – Aula 21 B: Dones i drets civils als països àrabs.

Des de fa tres anys diferents organitzacions de dones han iniciat un moviment aconfessional, que vol forçar  un canvi del marc legal que regula els paper de la dona en la societat,  elements com la quota  de participació parlamentaria, la transmissió patrilineal de la nacionalitat, la legislació en casos de maltractament  i violació dins i fora del matrimoni, els matrimonis arreglats amb menors,  o la majoria d’edat de les dones. A  l’agenda s’hi han anat sumant organitzacions d’Egipte, Jordània, Aràbia Saudí o Bahrain, on hi ha característiques similars. Coneixerem quin es i quin ha estat el paper de les organitzacions de dones abans, durant i després de les primaveres àrabs i quin es el seu horitzó immediat. Analitzarem el cas del Líban, particularment complexa, degut a la convivència de diversos codis de drets personals.

· Ponència a càrrec de Natalie Haddad, de la Associació dones Libanesa Mousawat Association–Wardeh Boutros for Women’s Work (MWB). Membre del “Fòrum Nacional libanès per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones“, i de la taula Nacional per l’Estatus Civil i del dret a la Nacionalitat.

3a sessió · Dilluns 6 de maig de 2013, Aula 19: El cicle armamentista. Les relacions militars entre Espanya i Israel.

Sessió dedicada a la conèixer el fiançament del cicle armamentista, la despesa militar, R+D militar, producció d’armes, inversions militars, comerç d’armes, ús de les armes. Posarem diversos exemples, incloent el cas d’Israel.

Quines relacions té l’estat espanyol i el govern català en matèria de seguretat a la regió del mediterrani, gràcies al treball d’investigació realitzats per la campanya Negocis Ocults, i quines contradiccions trobem amb les restriccions que estableix el codi de conducta de la Unió europea en aquells països on es produeixi una situació de vulneració de Drets Humans, existència de tensions o conflictes interns i/o externs.

Ponències a càrrec de:
Jordi Garrell, antropòleg, director de l’Associació Catalana per la Pau i coordinador de la campanya “Negocis Ocults” sobre el comerç d’armes entre Espanya i Israel.
Oriol Sabaté, investigador sobre despesa militar i armamentisme a la UB, forma part de l’equip investigador de la campanya Negocis Ocults.
Alejandro Pozo, investigador sobre pau, conflictes armats i desarmament del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, forma part de l’equip investigador de la campanya Negocis Ocults.

4a sessió · Dijous 9 de maig de 2013 – Aula 21: B La privatització de la guerra.

Els nostres governs, els organismes internacionals i les agències humanitàries estan contractant els serveis d’Empreses Militars i de Seguretat Privades (PMSC en el seu acrònim en anglès), que exerceixen funcions que ells presenten com a “seguretat” però que la legalitat internacional estableix com a pròpies d’òrgans militars, vulnerant, en nombrosos casos i de forma severa, els drets humans. Així doncs el monopoli de l’ús legítim de la força que abans era competència dels Estats, ara s’externalitza i passa de l’àmbit públic al privat, però ho fa de forma descontrolada, sense monitoratge legal i gaudint d’impunitat. Aquest fenomen se l’ha denominat la privatització de la guerra, i dibuixa un panorama social i polític complex, on esdevé necessari qüestionar-se quines eines disposa la legalitat internacional per combatre i regular les accions d’aquestes empreses.

Ponències a càrrec de:
Leticia Armendáriz, advocada col·legiada a l’ICAB (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona), especialista en dret internacional i humanitari i membre de la subcomissió de Justícia penal i internacional. Exerceix actualment de professora consultora de dret internacional i humanitari a la Universitat Oberta de Catalunya. Assessora legal de NOVACT i responsable investigació de la campanya “Control PMSC”.
• Felip Daza, Politòleg i expert en Relacions Internacionals. Codirector de l’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (NOVACT) on és responsable del programa de cooperació internacional a Iraq, Síria, Líban i Tunísia. Coordina la campanya “Control Private Military and Security Companies” (www.controlpmsc.org ) i és membre de la campanya “Negocis Ocults” sobre el comerç d’armes entre Espanya i Israel www.negocisocults.org.

Més informació aquí

INFORMACIÓ, INSCRIPCIONS I CONTACTE

Associació Catalana per la Pau: C/ Aribau, 137, entresol 1ª 08036 Barcelona Tel. 933 188 444 cursos@acpau.org

Preu de la inscripció: 20,00 €. Espai de celebració: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Av Diagonal 684, Barcelona. Totes les sessions són de 17h a 20h.

Organitza: Associació Catalana per la Pau (ACP), Coordinadors d'Entitats “Amb Palestina al Cor”, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Comissió de Cultura de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.