Cimera de la ONU del Canvi Climàtic (COP15)

Cimera de la ONU del Canvi Climàtic (COP15)

7-18 desembre 2009, Copenhagen
 
Informa’t dia a dia dels debats que es porten a terme a la cimera del canvi climàtic de la ONU, on s’està revisant el Protocol de Kyoto.

Pàgina oficial:
http://es.cop15.dk/

Informació alternativa:
http://blogodg.wordpress.com/

http://climatejustice.blogspot.com/

http://www.tni.org/ctw

http://www.cdmwatch.org/

L’SCI-Cat, com entitat de la societat civil que treballar per sensibilitzar joves i grans per aconseguir una societat més justa i sostenible amb el seu entorn i que fomenta una veu crítica enfront de l’ hegemonia del sistema, dóna suport a les reinvindicacions socials per una justícia climàtica. De fet, SCI-Internacional té un grup de treball, el GAIA, que a nivell internacional treballa temes d’ecologia, mediambient i sostenibilitat. Així mateix, a casa nostra també organitzem camps de treball amb aquesta mateixa temàtica. També pots demanar informació sobre aquest tipus de camp de treball al departament de voluntariat, voluntariat@sci-cat.org. Informa’t i activa’t!