Com afecten els Tractats de Lliure Comerç els Drets Humans als països andins?

Com afecten els Tractats de Lliure Comerç els Drets Humans als països andins?

La Taula per Colòmbia organitza del 15 al 17 d’abril les VIII Jornades sobre Colòmbia, enguany centrades en els tractats comercials que des dels anys 90 signa la Unió Europea amb els països andins, com el que està a punt de tancar amb el govern colombià.

Governs i empresaris afirmen que la liberalització dels mercats i les economies enfortirà la democràcia, millorarà el nivell de vida dels colombians i colombianes i generarà equitat i germanor entre els pobles.

D’altra banda, organitzacions socials i sindicals de Colòmbia afirmen que augmentarà la pobresa, es privilegiaran els guanys del capital estranger, s’ampliaran injustificadament els drets de la propietat intel·lectual a favor de les grans transnacionals farmacèutiques i agroquímiques i, sobretot, que s’atemptarà contra els drets fonamentals de milioms de ciutadans i ciutadanes empobrits i exclosos.

En aquestes jornades es vol analitzar aquests temes, en un any, el 2010, en què l’Estat espanyol presideix la UE fins al mes de juny.

Consulta el programa detallat al tríptic adjunt.