Es dediquen esforços en desenvolupar projectes a països de l’Àsia i l’Àfrica, on comencen a néixer noves branques. Es tracta d’una època dedicada sobretot al suport a  refugiades de conflictes armats com el de l’ocupació xinesa al Tibet, o la guerra algeriana. Augmenten els camps de treball arreu del món.