Durant aquella temporada 341 voluntàries de Catalunya, País Valencià i Illes Balears van participar a camps de treball d’arreu del món. A nivell internacional també es detectava un increment de la participació.