Durant la Guerra Freda l’SCI afronta un altre repte: el diàleg entre l’Europa Oriental i l’Occidental després de la seva divisió. A partir de 1958 i fins als anys 90 s’organitzen els “camps Est-Oest” als dos costats del “teló d’acer”, on voluntàries orientals i occidentals treballen conjuntament.