CURS: Recursos pedagògics per la transformació social a l’aula

CURS: Recursos pedagògics per la transformació social a l’aula

CURS COMPLET


CURS RECURSOS PEDAGÒGICS PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL A
L’AULA

Reconeixement
Del Departament D’educació
OBJECTIUS


Aprofundir en la globalització i les desigualtats Nord –Sud des d’una mirada
pedagògica (Com parlar de la globalització i desequilibris a l’aula?)


Dotar d’eines que afavoreixin l’introducció de l’EPD mitjançant metodologies
participatives a l’aula (Quines eines, recursos i materials puc utilitzar per
treballar d’una manera diferent aquests continguts? Com puc introduir aquests
continguts de manera transversal?)


Desenvolupar les capacitats pedagògiques dels/les docents per afavorir aquests
processos.


Elaborar conjuntament el marc conceptual de l’EPD i de les metodologies
participatives (Aclarir conceptes i actualitzar dades)

METODOLOGIA DEL CURS

El
curs pretén introduir als docents en l’educació pel desenvolupament i la seva
concreció en el treball a l’aula mitjançant metodologies participatives que són
aplicables en diferents aspectes del currículum escolar.

El
curs combinarà diferents formats: conferències, i tallers participatius per tal
de posar en pràctica eines i recursos a l’abast dels i les docents. A més a
més, es visibilitzaran diverses experiències existents en l’àmbit.

En
general predominarà una aproximació a la qüestió pràctica, amb la voluntat de
donar eines i mecanismes per treballar aquests temes a l’aula.

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS

La primera part del curs va destinada a realitzar una aproximació conceptual
als àmbits. S’explicaran els antecedents i pilars de l’Educació Pel Desenvolupament
i els de les metodologies participatives. Conjuntament, es desenvoluparan els
diversos conceptes en el marc específic de l’educació. A partir d’aquí, es
traçaran els vincles entre ambdues disciplines. Al llarg d’aquesta primera
part, es facilitarà també una aproximació crítica a la globalització per
familiaritzar als i les docents sobre els elements que amb l’Educació pel
Desenvolupament es volen transformar .

La
segona part es centra en com aterrar aquests plantejaments i tècniques en el
treball a l’aula. En primer lloc, es tracta d’aclarir la vinculació entre
aquesta temàtica i el currículum escolar. En espacial, s’intentarà concretar a
partir de les competències bàsiques. Per tal d’afavorir la introducció
d’aquestes metodologies cal, també, des d’un punt de vista pedagògic comprendre
les oportunitats que aporten, En aquest sentit, es desenvoluparà una visió de
l’educació més oberta i participativa, recuperant alguns dels punts
desenvolupats en l’educació popular.

La
tercera part, que es realitzarà de manera combinada amb la segona, pretén dotar
d’eines i recursos per desenvolupar aquests continguts i processos a l’aula,
d’una manera fàcil i adaptada a les necessitats específiques del context
escolar. S’identificaran les eines que possibiliten aquest treball, els
recursos existents i concretament les capacitats i habilitats que els
professors/es han de desenvolupar per tal de facilitar aquests processos.
Aquesta part serà eminentment pràctica per tal d’anar posant en joc els
coneixements adquirits. Un element important és conèixer els recursos existents
i saber-los seleccionar d’acord amb els objectius específics de l’activitat i
les característiques del grup. A més, es dedicarà una sessió específica a
parlar dels recursos audiovisuals, entesos tant com una manera d’aplicar noves
tecnologies a l’aula i d’adaptar determinats continguts a la cultura
audiovisual i de la imatge, així com a mecanismes a partir dels quals fomentar
la sensibilització.

Per
últim, es presentaran experiències de centres de secundària que han
desenvolupat algunes experiències en aquest sentit. Es tracta de donar a
conèixer tant experiències puntuals com de plantejaments més integrals de tot
el centre i en coordinació amb altres agents educatius, i de generar així un
espai d’intercanvi, discussió i aprenentatge.


INFORMACIÓ PRÀCTICA

QUAN:
Del 7 de juliol a l’11 de juliol de 2008.

LLOC:

Matins: (9h-14h)

La Casa del Mar: C/ Albareda 1-13, 08004
Barcelona — Aula 3, 1a planta

Tardes: (15,30h-17,30h)

Servei Civil Internacional de
Catalunya: c/ Carme 95 baixos, 08001 Barcelona

PREU:
30€

REQUISITS: Curs adreçat a professorat i a persones vinculades amb el món de
l’educació (CAP, educació en el lleure, etc)

INSCRIPCIONS: Enviar fitxa d’inscripció i realitzar el pagament. Inscripcions per
ordre de sol·licitud

TOTAL HORES: 35h

Per més informació:

93. 441 7079

formacio@sci-cat.org