El Govern ensorra la Cooperació internacional: confirmada la retallada del 55%

El Govern ensorra la Cooperació internacional: confirmada la retallada del 55%

El passat 31 de maig el Govern va aprovar el Pressupost de la Generalitat amb una davallada del 55% del pressupost de Cooperació, que passarà de 49 a 22 milions. L’ 1 de juny es va aprovar al Parlament la modificació de la Llei de successions amb què la Generalitat deixarà d’ingressar 544 milions d’euros, 20 vegades el que s’està retallant a Cooperació. La FCONGD considera inacceptable aquesta retallada que s’uneix a les que ha anat patint el pressupost de Cooperació al llarg dels últims anys.

Les ONG, tal com denunciem des de principis d’abril amb concentracions
setmanals, estem segures que aquestes retallades socials portaran greus
conseqüències en forma d’increment de les desigualtats ja que es
deixaran d’atendre milers de persones sense recursos a casa nostra i
arreu. La situació de pobresa i desigualtat exigeix, ara més que mai, no
només mantenir sinó augmentar uns pressupostos que mai van ser
suficients per atendre les necessitats socials a Catalunya o els
compromisos de cooperació internacional.