El Sàhara present al FSCat

El Sàhara present al FSCat

El CNJC i l’associacionisme juvenil: un instrument de transformació social basat en la democràcia participativa. Projecte a presentar: Caravana Jove al Sàhara

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) organitza aquest espai, SCI participarà presentat el seu projecte al Sàhara, que es realitzarà el dissabte 30 de gener a les 10h del matí, a l’aula 0.1 de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona, dintre l’eix temàtic de "Les alternatives a un món en crisi" al FSCat.

La primera part  té com a objectiu principal presentar
l’associacionisme juvenil com un instrument de transformació social en
mans de la gent jove. Presentarem el model de participació que
representa el CNJC, en tant que plataforma que aplega les entitats
juvenils d’àmbit nacional i els consells locals de joventut.
L’associacionisme juvenil és una font d’innovació i creativitat, oberta
a aliances amb nous moviments socials o col•lectius de base local.

La
segona part es dedicarà a presentar el projecte conjunt entre el CNJC i
la UJSARIO “Caravana Jove al Sàhara”. Aquest projecte neix de la
col•laboració estable i de confiança entre ambdues plataformes. El
principal objectiu de Caravana Jove al Sàhara és millorar el
coneixement mutu i crear una xarxa entre els joves catalans i els
sahrauís que permeti desenvolupar instruments i programes que generin
llaços d’amistat i cooperació entre la societat civil catalana i la
sahrauí.

La tercera i última part serà un debat entre algunes
entitats juvenils catalanes que treballen en projectes propis entorn a
la realitat del Sàhara Occidental. Aquesta activitat permetrà posar en
comú les diferents accions i projectes així com debatre entorn als
reptes de futur i l’enriquiment que suposa el treball en xarxa.