El teatre social com a eina de transformació de conflictes

El teatre social com a eina de transformació de conflictes

(Redacció SCI-Cat) El divendres 27 d’abril va ser el torn de Mar Maiques i Marta Mercadé, membres de l’Associació d’educació de l’Escola de Cultura de Pau i autores del documental “El teatre social com a eina de transformació de conflictes”.

Aquest
treball filmogràfic recull veus de diferents àmbits ( estudiosos,
universitaris, teatre, estudiants, etc.) i tot i utilitzar un lèxic
diferent, defineixen el teatre social de la mateixa manera: el
conflicte es una acció dinàmica que es pot convertir en una acció
positiva a través del teatre social, i així en cultura de la pau.

El
problema que veien la majoria d’ells és que s’estan portant a terme
mesures per afavorir l’educació per la pau però en canvi no s’estimula
el fer-ho a través del teatre del oprimit o teatre social. Segons
Maiques i Mercadé poc grups de teatre treballen amb aquesta tècnica, a
Catalunya ho fan “Forn de Teatre Pa’Tothom” i “Trans-formas”. “Frec a Frec” i “Femarec” treballen per la integració a través del teatre, però l’objectiu en sí és un poc diferent al teatre del oprimit pròpiament.