Engeguem un Pla de participació Jove al Raval!

Engeguem un Pla de participació Jove al Raval!
El Servei Civil Internacional iniciem un Pla de Participació de Joventut al Raval per tal de treballar per l’educació per la pau. Entenem educació per la pau el treball per articular la vida en comú, en pau i harmonia, mitjançant la formació individual i col·lectiva i la posada en pràctica d'accions concretes dirigides per la ciutadania i incorporant la seva diversitat.

La finalitat d’aquest Pla de Participació de Joves és la cooperació de tots els agents implicats en el barri del Raval amb voluntat de treballar per a la promoció de la participació de la joventut. L’objectiu és transformar la realitat de la comunitat de manera col·lectiva, incorporant les diverses perspectives per tal d’afavorir la convivència veïnal en la diversitat, i així evitar l’exclusió social. Per aconseguir aquest objectiu, aquest pla es basa en la participació de la ciutadania i les entitats socials i educatives que treballen amb i/o per a la joventut, on la cooperació entre totes no només és el mitjà per assolir l’elaboració d’unes accions concretes, sinó que també és un objectiu en sí mateix. El procés d’elaboració del Pla de Participació de Joves comptarà amb diverses dinàmiques socials, obertes i creatives que s’aniran construint amb el temps i que incidiran en el procés de millora del barri.

Quins són els objectius que ens mouen?

1. Conèixer la realitat per enfocar les accions correctament i atendre necessitats reals.
2. Treballar en xarxa per establir un full de ruta compartit al barri per a la joventut.
3. Empoderar el jovent mitjançant la participació en l’elaboració del Pla de Participació de Joves.Quines accions durem a terme el 2015?

1. Fase Inicial

2. Pla de Participació

  • Anàlisi participativa de la situació. tallers participatius amb joves i entitats
  • Anàlisi de resultats
  • Reunió de valoració i definició d’accions amb joves, associacions i institucions

Si voleu saber-ne més, podeu escriure a participacio@sci-cat.org