Ensenyem el cor 2023: balanç social a l’SCI

Ensenyem el cor 2023: balanç social a l’SCI

Ja pots consultar els resultats del balanç social de l’SCI Catalunya del 2023, un informe que mesura el compromís amb la sostenibilitat ambiental i la coherència amb els valors de democràcia interna, transparència i cura

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Tots aquests són principis bàsics a l’SCI, i per tant creiem que és imprescindible fer un anàlisis anual que inclogui tots aquests indicadors.

En fer el balanç social hem posat sobre la taula dades com per exemple l’aigua que consumim, quines són les nostres fonts de finançament, quantes persones treballen a l’entitat, quantes persones voluntàries són homes i quantes dones, etc. Ja fa anys que treballem per a una entitat coherent amb els seus principis, i després del balanç social podem dir que ho estem fent molt bé en termes d’igualtat i democràcia, però encara ens queda feina per fer en termes de respecte al medi ambient i programari lliure.

Apostem pel programari lliure

Entre els indicadors que s’avaluen en el balanç social realitzat de manera anual, hi ha un indicador concret que fa referència a la contribució al procomú. Aquest terme es basa a posar èmfasi en la gestió col·lectiva, comunitària i/o cooperativa dels recursos, siguin materials o no, alhora que té en compte l’accés a aquests recursos, garantint l’interès general.

Defensar la gestió comuna dels nostres recursos té un impacte en l’entorn socioeconòmic i alhora productiu que ens emmarca. En aquest sentit, per a l’SCI, fer una migració cap a eines de programari lliure i codi obert, ha resultat d’una aposta que ens apropa a una major coherència amb els valors de l’entitat.

Als resultats del Balanç social del 2021, l’indicador que avalua el nivell de compromís amb el programari lliure, va resultar ser d’un 33%, ja que s’utilitzen programes ofimàtics de programari lliure, encara que no de manera majoritària. Així doncs, vam detectar aquest aspecte com un a millorar, de manera que l’objectiu de l’any 2022 en aquest sentit fos que s’utilitzessin programes informàtics de programari lliure de manera regular i majoritària.

L’adaptació i incorporació de la base de dades al WordPress i la implementació de l’eina informàtica Oficina (de SomNúvol), són els resultats assolits mitjançant el projecte de digitalització el 2022, que s’han vist reflectits en el balanç social d’enguany. 

El model socioeconòmic que es defensa des del procomú, aposta per una sostenibilitat no només en l’àmbit ecològic sinó ambiental i social. Ja que és un model que aposta per estructures més horitzontals, basades en la intercooperació, el treball voluntari i en comú i la compartició de coneixement, que és lliure, accessible per tothom i que s’ha generat democràticament.

En aquest sentit, haver incorporat eines digitals lliures com ara l’Oficina de somnúvol, ha resultat una aposta per al cooperativisme, i per al suport d’entitats econòmiques i de treball que aposten per models transformadors pel que fa a de governança i transparència i democràcia interna. Per a aquest projecte s’ha col·laborat amb la cooperativa Femprocomuns SCCL, gran referent del procomú dins del Mercat social del territori.

Llenguatge no sexista, pla d’igualtat i protocol contra l’assetjament sexual

En aquest apartat l’SCI treu molt bona nota, ja que s’utilitza el llenguatge inclusiu en l’expressió escrita i oral i s’utilitzen imatges que visibilitzen la diversitat (sexual, racial, edat, etc). A més, l’SCI està en disposició d’un pla d’igualtat vigent i dels recursos per fer el corresponent seguiment i avaluació, cosa que és una novetat d’aquest 2023 i una millora respecte els anys anteriors. L’SCI també disposa d’un protocol feminista contra agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques, que de cara al 2024 s’ampliarà per donar resposta també a agressions racistes.

D’altra banda, a l’SCI totes les treballadores tenen la mateixa remuneració, així que no hi ha bretxa salarial.

Consulta els resultats del Balanç social de l’SCI Catalunya 2023 i l’infogràfic resumit.

blank