URGENT: EVS a Palestina: Multiplicant la solidaritat!

URGENT: EVS a Palestina: Multiplicant la solidaritat!

El voluntariat és la segona part d'un mateix projecte, es durà a terme amb el Popular Struggle Coordination Committe a Al Masara, Betlem, i tindrà un durada de 6 mesos (de Març a Setembre).

Paral·lelament a la construcció del mur, per part del govern israelià als territoris palestins ocupats, des de 2004 creix un moviment no violent de resistència popular, que tracta d'oposar-se a l'expropiació de terres i a les fortes restriccions a la llibertat de moviment sorgides a causa de l'ocupació: El Popular Struggle Coordination Committe (PSCC). El moviment es caracteritza per la participació israeliana i internacional en les protestes, per manifestacions setmanals, i per la creativitat de les accions dutes a terme per la població. Vuit anys després de la creació del PSCC, i malgrat la dura repressió de les autoritats israelianes, el moviment persevera en la teoria i la pràctica d'una forma de resistència "des de baix" i no violenta, basada en la participació i la cooperació entre la societat civil palestina, israeliana i internacional.

Aquest EVS és la segona part d'un projecte ja existent, podeu llegir l'experiència del Pau, el voluntari que està duent a terme actualment aquest projecte, a través del seu blog i té les següents característiques:

– Es durà a terme en el marc del projecte "Solidarity Re-loaded",  en suport del Comitè de Coordinació per a la Lluita Popular a Betlem (Territoris Ocupats Palestins).
– Els voluntaris participaran en les següents activitats:

  •  Iniciatives i accions de resistència civil en suport al PSCC;
  • Organització de tallers i cursos de formació – de vídeo i multimèdia en particular-;
  • Campanyes de promoció, anàlisi i publicacions, comunicats de premsa, informes i entrevistes de vídeo o ràdio;
  • Activitats en xarxa amb associacions, comitès i grups informals del territori;
  • Coordinació de les delegacions d'activistes internacionals i projectes de voluntariat (camps de treball, intervencions civils, etc.)

Requisits necessaris:

– Un coneixement profund de la història i del context palestí i israelià
– Forta adaptabilitat, flexibilitat i iniciativa
– Capacitat de manejar situacions estressants i capacitat de treballar en equip
– Bon nivell d'anglès – parlat i escrit.-.
– És molt preferible una experiència prèvia amb l' SCI i / o al Sud Global – preferiblement a Palestina.
– A més es donarà prioritat als activistes familiaritzats amb les tècniques d'edició de vídeo i gestió de llocs web.

Per a poder aplicar per a aquesta oferta cal que envieu abans del 15 de Desembre el vostre currículum i la vostra carta de motivació a: voluntariat@sci-cat.org

Per més informació consulteu el següent document.