“M’he adonat de la degradació que hi ha entre la llei escrita i la seva aplicació” – Peaceweek

“M’he adonat de la degradació que hi ha entre la llei escrita i la seva aplicació” – Peaceweek

Article de Selin Alpaslan (Turquia), participant de la peaceweek 2019

És ben sabut que hi ha conflictes, vulneracions de drets humans i corrupció per tot el món. Durant la sessió (de contextos nacionals) vam parlar sobre les vulneracions (de drets humans) que observem i a les que hem de fer front als nostres països. Vaig intentar trobar punts en comú de les vulneracions entre el meu país, Turquia, i altres països com Bulgària, Itàlia, Sàhara Occidental, Catalunya i Palestina. Segons els exemples i els casos ocorreguts en els nostres països, he pogut adonar-me de la degradació que hi ha entre la llei escrita i l’aplicació de la llei.

Per començar, a Turquia podem trobar vulneracions del dret a la vida, obstacles en la llibertat de culte/expressió/assemblea i en l’exercici dels drets ètnics, discriminació i tortura o maltractaments. Tot i que aquests drets són garantits en la Constitució de la República Turca, s’ha pogut observar que les autoritats toleren algunes vulneracions contra els més febles. Per desgràcia, hi ha una tendència a protegir el més fort en lloc del més feble.

Al final de la sessió me n’he adonat de la importància del dret a la vida quan he escoltat les greus situacions que tenen lloc en algunes part del món.