Fòrum Internacional de Joves sobre “Construcció de la Pau, la Tolerància i la Integració”

Fòrum Internacional de Joves sobre “Construcció de la Pau, la Tolerància i la Integració”
El Fòrum Internacional de Joves sobre la resolució de conflictes té per objectiu explorar els valors comuns i treballar l'acció per a l'enfortiment de la pau i la reconciliació interètnica, tot caminant cap a una societat pacífica i democràtica. Partint d'aquesta base, es vol crear i promoure una plataforma, destinada a entitats i societat civil organitzada, on es recollissin un seguit de valors i enfocaments que podrien ser un model per a la resolució de conflictes.

Així doncs, el projecte busca:

– Compartir diferents experiències històriques entre països que hagin servit per superar el seu conflicte ètnic i  desenvolupar una pau sostenible.
– Promoure els valors culturals i socials entre els països participants.
– Intercanviar cultura, idees, pensaments i experiències entre els diferents països.
– Augmentar l'esperit de compromís i participació en el treball en aquests temes, rellevants per a la comunitat global.

Si estàs interessat o interessada pots trobar tota la informació en aquesta pàgina. La data límit per aplicar és el 15 d'Agost.