Ja està disponible la guia d’Entre[terres] en anglès!

Onades al mar

Hem traduït la guia d’Entre[terres] a l’anglès per apropar-la a més persones interessades en treballar les migracions a la Mediterrània

La traducció de la guia d’Entre[terres] a l’anglès neix amb la intenció d’apropar-la a un ventall més ampli de gent que pugui estar interessada en les migracions a la Mediterrània. A més, des d’ara, també pots consultar en anglès la web d’Entre[terres] i descarregar les guies en format PDF.

Sobre Entre[terres]

Entre[Terres] és una guia educativa sobre migracions a la Mediterrània. L’objectiu d’aquest material és dotar d’eines les entitats educatives, les escoles i els instituts per tal d’abordar la temàtica de les persones refugiades amb les persones joves i infants, des d’una perspectiva de construcció de pau i de transformació social. Justament, el nom del recurs pretén rescatar el significat etimològic de la paraula mediterrània (mediterraneus) i una visió del vell Mare Nostrum com a espai d’intercanvi, de comunicació i de trobada.

Es tracta d’un treball elaborat conjuntament entre Stop Maremortum, el Servei Civil Internacional, el grup local d’Entre[terres] de l’SCI i la cooperativa Eduxarxa amb el suport de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, el Consell de Joventut de Barcelona i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya.

Contingut de les guies

En total hi ha cinc guies educatives, cadascuna relacionada amb temes vinculats amb les migracions a la Mediterrània

  • Mare Mortum: Per analitzar la situació de les migracions a la Mediterrània.
  • Drets Humans: Per entendre que la mobilitat és un dret i observar la vulneració de drets humans de les polítiques migratòries i la (des)protecció internacional.
  • Racisme: Per reflexionar sobre el racisme institucional i quotidià i com afecta a les persones migrades,
  • Gènere i LGTBIQ+: Per pensar la migració més enllà de les raons econòmiques i els conflictes bèl·lics.
  • Transformació social: Per entendre les dinàmiques relacionals entre els països del Nord global i els del Sud global i entendre-les com directament implicades i causant de les migracions. Reflexionar sobre les responsabilitats individuals i repensar les accions col·lectives.

Cada dossier ofereix una breu introducció teòrica del tema tractat i tres propostes educatives dirigides a infants i joves de diferents franges d’edat. En total, el recurs conté quinze propostes d’activitats.

Vols portar la guia educativa sobre migracions a la Mediterrània a la teva aula o al teu casal? La Borsa de formadores d’EntreTerres ofereix tallers per a infants, joves i adults.

Consulta les guies en anglès i en català.