Nova guia educativa sobre gènere i LGBTI+

Nova guia educativa sobre gènere i LGBTI+

“Free to be you and me” és una guia pràctica per a treballar la perspectiva de gènere i LGTBI+ des de l’educació no formal elaborada per l’SCI International

La guia és una eina de suport per abordar la qüestió de gènere en les activitats d’educació no formal. Proporciona informació teòrica i de conceptes sobre gènere i sexualitat, així com propostes pràctiques per fer les activitats més inclusives. Conté diversos apartats com definicions i terminologia bàsica, instruccions sobre com crear espais segurs, un apartat de recomanacions de vídeos i pel·lícules, així com propostes de diferents activitats. A través de les dinàmiques proposades, es poden tractar aspectes com la dicotomia drets-privilegis, la violència masclista i els estereotips. L’objectiu és poder crear espais de debat i de consciència.

Podeu descarregar-vos-la en aquest enllaç.

Aquest conjunt d’eines va ser desenvolupat i publicat sota el projecte Gendered Realities i amb el suport del Programa de Participació de la UNESCO 2018-2019. És fruit del treball del grup Gender Blenders (grup d’activistes de l’SCI internacional sobre LGTBI+) i d’altres voluntàries de l’SCI que van participar en tres formacions internacionals a Alemanya i Àustria entre 2015 i 2019. El contingut es va debatre durant la sessió d’estudi internacional de l’SCI sobre gènere a  Albània el febrer de 2019.