I-Dare: m’atreveixo a transformar la societat

I-Dare: m’atreveixo a transformar la societat

Núria Vilà 23/11/2015

Ja han passat més de dues setmanes des de la nostra arribada a Amman. El projecte que desenvoluparem en els propers mesos a l’organització I-Dare pinta molt bé: teixirem alternatives narratives per contraposar l’extremisme violent. Volem plantejar iniciatives que contraposin el discurs d’intolerància que s’ha apropiat en una part de l’esfera social. En altres paraules, el nostre objectiu és obrir les ments de la joventut a perspectives més participatives i constructives.

De moment el projecte és embrionària, tot i que al mateix temps ambiciosa. Hi treballem tant voluntaris locals com internacionals. Giuseppe és responsable d’estructurar la campanya, Jérémy s’encarrega del funcionament de la pàgina web, Aurora reuneix els conceptes teòrics que tractarem, Sara organitza la comunicació, Andrea el disseny gràfic i jo treballo en els continguts de la pàgina web. Som persones amb backgrounds diferents i això ens permet posar en comú les nostres qualitats i complementar-nos fantàsticament bé. En aquests primers dies, el fet de compartir coneixements tan diversos ens dóna l’oportunitat d’enriquir-nos tant professional com personalment.

L’organització que ens acull, I-Dare, es dedica principalment a promoure les transformacions socials positives dels joves en les seves comunitats. Aquí és on es potencien les qualitats del jovent que vol actuar. El seu eslògan en anglès és ACT: Adquirir –habilitats i coneixements-, Crear –solucions i projectes- i Transformar –societats positivament. I-Dare creu en la joventut com a catalitzadora del canvi social sostenible. En un món que sembla tirar cada vegada més cap a la polarització i la intolerància, campanyes de llarga durada com la que ara iniciem per promoure un discurs alternatiu a l’hegemònic actual és el primer pas per despertar consciències i unir forces.

Són moltes les iniciatives que es poden promoure a favor de la pau i el respecte, només cal tenir l’espai i la motivació per potenciar-les i donar-les-hi visibilitat.

L’aventura tot just comença; d’aquí a unes setmanes us podré explicar com avança…

_______________________

[VERSIÓN EN CASTELLANO]

I-Dare: me atrevo a transformar la sociedad

Ya han pasado más de dos semanas desde nuestra llegada a Amán. El proyecto que desarrollaremos en los próximos meses en la organización I-Dare pinta muy bien: vamos a tejer alternativas narrativas para contraponer el extremismo violento. Queremos plantear iniciativas que contrarresten el discurso de intolerancia que se ha apropiado en una parte de la esfera social. En otras palabras, nuestro objetivo es abrir las mentes de la juventud a perspectivas más participativas y constructivas.

Por ahora el proyecto es embrionario, aunque al mismo tiempo ambiciosa. Trabajamos en ella tanto voluntarios locales como internacionales. Giuseppe es responsable de estructurar la campaña, Jérémy se encarga del funcionamiento de la página web, Aurora reúne los conceptos teóricos que trataremos, Sara organiza la comunicación, Andrea el diseño gráfico y yo trabajo en los contenidos de la página web. Somos personas con backgrounds diferentes y esto nos permite juntar nuestras cualidades y complementarnos fantásticamente bien. En estos primeros días, el hecho de compartir conocimientos tan diversos nos brinda la oportunidad de enriquecernos tan profesional como personalmente.

La organización que nos acoge, I-Dare, se dedica principalmente a promover las transformaciones sociales positivas de los jóvenes en sus comunidades. Aquí es dónde se potencian las cualidades de la juventud que quiere actuar. Su eslogan en inglés es ACT: Adquirir -habilidades y conocimientos-, Crear -soluciones y proyectos- y Transformar -sociedades positivamente. I-Dare cree en la juventud como catalizadora del cambio social sostenible. En un mundo que parece desplazarse cada vez más hacia la polarización e intolerancia, campañas a largo plazo como la que ahora iniciamos para promover un discurso alternativo al hegemónico actual es el primer paso para despertar conciencias y unir fuerzas.

Son muchas las iniciativas que se pueden promover a favor de la paz y el respeto, solo hace falta tener el espacio y la motivación para potenciarlas y darles visibilidad.

La aventura acaba de comenzar; dentro de unas semanas os podré contar cómo avanza…