Intercanvis juvenils a Catalunya i Hongria

Intercanvis juvenils a Catalunya i Hongria

Un intercanvi juvenil és un projecte d’aprenentatge finançat per la Comissió Europea on hi participen joves de diferents països que fan una estada en el país organitzador. Els grups els formen 4 joves i una persona que coordina el grup. Tots els grups conviuen durant uns dies en un país europeu i debaten sobre una temàtica social. En aquests cas, es treballarà sobre la crisi de refugiades i les migracions a través de l’educació no formal i el treball creatiu.

Els dos intercanvis juvenils aborden la interculturalitat i la solidaritat com a eines d’inclusió social, a la vegada que s’aprenen a utilitzar l’art com a forma creativa per trencar amb el racisme existent a la societat. Cerquem joves per participar-hi, que tinguin el següent perfil:

1. Cal tenir de 18 a 25 anys.
2. Mínim nivell d’anglès
3. Molta energia i motivació!

Què cal fer?

1. Assistir a una reunió prèvia per conèixer les altres persones participants i la coordinadora i preparar el viatge.
2. Participar a la formació prèvia.
3. Assistir a tot l’intercanvi!
4. Acceptar les normes que s’estableixin a l’intercanvi i participar activament
4. Participar de la trobada d’avaluació a la tornada.
* El projecte financia el transport i l’estada, les persones participants només hauran d’abonar la quota de sòcia de l’SCI (45€/any)

Intercanvi a Catalunya: a l’alt Pirineu
del 26 de juny al 6 de juliol
Parlem del racisme, el sexisme i la preservació del medi ambient

Intercanvi a Hongria
del 18 al 25 d’agost
Parlem i abordem les migracions mitjançant l’art i la creativitat

Si vols més informació, escriu-nos a outgoing@scicat.org