Josep M. Antentas:”El neoliberalisme està al punt de mira, ningú se’l creu

Josep M. Antentas:”El neoliberalisme està al punt de mira, ningú se’l creu

(Redacció SCI-Cat) Josep Maria Antentas és professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. El passat divendres 15 de Febrer va ser convidat per l’SCI Catalunya per tal de reflexionar al voltant de les Resistències a la Globalització. Al debat final, les opinions dels assitents van ser variades.

“El capitalisme penetra en totes les esferes de la vida, que es
regeixen per les lògiques de mercat”, afirma Antentas. El capitalisme
és un sistema que pràcticament abarca tot el planeta, podriem dir que
és ‘el’ sistema. Davant d’aquesta situació, a mitjans dels anys 90
sorgeixen les primeres resistències. Amb aquesta premissa de base,
Antentas va fer un repàs històric als col•lectius que han, i estan,
resistint al neoliberalisme i les conseqüències que genera, com ara la
precarietat de la vida.

“Es constata que aquí i allà tenim els
mateixos problemes” explica Antentas, perquè el sistema és
globalitzador. Tot i així, aquest sistema que empitjora la vida de la
majoria de persones, també les unifica, perquè tothom és víctima de les
mateixes polítiques. En aquest marc sorgeixen resistències
principalment defensives, és a dir, que només intenten preservar-se de
polítiques que fan empitjorar la situació de determinats col•lectius.

“Aquestes
resistències són diverses i plurals, no tenen una ideologia comuna però
sí comparteixen una lògica comuna”, afirma Antentas. Des de l’any 1994
amb l’alçament dels zapatistes fins a l’actualitat, els moviments de
resistència a la globalització han passat per diverses fases. A dia
d’avui, l’empenta inicial d’aquests moviments ha minvat, tot i que “més
que minvar han perdut visibilitat en els mitjans de comunicació”,
matisa Antentas. En conjunt, les lluites a tot el planeta han
augmentat, especialment a Amèrica Llatina.

“El neoliberalisme
actualment està al punt de mira, ningú se’l creu”, explica Antentas.
Així doncs, gràcies a les lluites de diferents col•lectius, el
neoliberalisme no té la impunitat de fa uns anys. Ara bé, precisament
per aquest motiu “els propis neoliberalistes ara estan donant una versió
del neoliberalisme més humana”, afirma el sociòleg. Per altra banda,
això és un engany, perquè les polítiques neoliberalistes s’apliquen amb
més força i rotunditat que mai fins ara, existeix una agressivitat de
la lògica capitalista.

Els Fòrums Socials Mundials o el recent
Fòrum Social Català són iniciatives que permeten prendre aire fresc.
Davant l’aparent dispersió dels moviments socials, els fòrums socials
serveixen com a nexe d’unió per a compartir experiències i proposar-ne
de noves. Tot això és necessari perquè com diu Antentas “els moviments
socials parteixen d’una situació de molta debilitat, però no val la
pena ser fatalista”. Les lluites, doncs, continuen.