Josep Maria Royo “Hem de tenir mecanismes de protecció”

Josep Maria Royo “Hem de tenir mecanismes de protecció”

(Redacció SCI Cat) ‘Límits i dilemes dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari en la conflictivitat internacional’ és el títol de la xerrada que es va desenvolupar el passat divendres 18 a la Vaqueria de l’SCI. Josep Maria Royo, investigador de l’Escola de cultura de Pau, ens va parlar sobre els pros i contres del Dret Internacional Humanitari i els Drets Humans en l’actualitat.

La guerra, com qualsevol comportament humà, també està regulada, té
lleis. El Dret Internacional Humanitari és un conjunt de normes de
caràcter humanitari que tracten de limitar els efectes dels conflictes
armats. Per tant, només és aplicable en conflictes amb violència
armada. A diferència dels Drets Humans, que són universals, el Dret
Internacional Humanitari sorgeix per una necessitat concreta i per
tant, proposa una regulació molt limitada.

La brutalitat
humana està normalitzada? El Dret Internacional Humanitari no determina
si un Estat té o no té dret a utilitzar la força sinó que intenta
pal•liar-ne les conseqüències. La legitimitat o il•legitimitat d’una
guerra és regulada per altres organismes com la Carta de les Nacions
Unides.

Josep Maria Royo va argumentar l’origen, situació actual
i les vulneracions del Dret Internacional Humanitari en relació amb els
Drets Humans. Va defensar la necessitat que existeixi regulació en els
conflictes armats donat que la població civil és la més vulnerable com
a principal víctima i objectiu. Així mateix, Royo va exposar la
paradoxa de la situació actual en què existeix una regulació però no
existeix cap organisme que oficialment tingui el poder per aplicar-la.
“La comunitat internacional ha de consensuar mecanismes transparents
per aturar les guerres” va comentar Royo.

Josep
Maria Royo va concloure la xerrada amb una valoració dels progressos
que s’han fet en les regulacions sobre temes de vulneracions en
conflictes armats, ara bé, va apuntar dos reptes. D’una banda, la
instrumentalització de la lluita contra el terrorisme, que justifica
l’atac a la llibertat de pensament i a la dissenció política. De
l’altra, la dificultat d’aplicació del Dret Internacional Humanitari
donat que s’aplica en situacions de violència extrema.