La societat civil en els conflictes: entre la protecció i l’empoderament.

La societat civil en els conflictes: entre la protecció i l’empoderament.Per segon any
consecutiu, hem organitzat una Jornada de
reflexió sobre el paper de les ONG’s que cooperen amb processos de
desenvolupament, davant contexts de conflicte violent o de reconstrucció
post-conflicte. Amb l’opinió dels actors
participants, es facilitarà un espai d’aprenentatge i intercanvi sobre les
problemàtiques i les oportunitats amb què es troben aquestes ONGs, preguntant-nos
si ha de ser una tasca més de protecció de la població civil, o bé d’empoderament
a la societat civil, i quins riscos i
oportunitats implica cadascuna d’aquestes concepcions.

Lloc: Federació Catalana ONGD
C/ Tàpies 1-3,
08001 Barcelona

Més informació