Les grans ONG’s signen un codi de conducta

Les grans ONG’s signen un codi de conducta

Organitzacions no governamentals d’àmbit internacional han signat un codi de conducta i transparència amb l’objectiu de garantir la seva legitimitat davant l’opinió pública. El sentit del codi recau en la creixent crítica sobre el poder i la gestió d’aquestes organitzacions. Així mateix, les ONG’s signatàries (Ayuda en Acción, Amnistía Internacional, Alianza Mundial por la Participación Civicus, Consumidores Internacionales, Oxfam, Save the Children, Survival International, Transparencia Internacional, Terres des Homes i World Ywca) pretenen assolir el compromís amb el públic.

El codi, que es va presentar la setmana passada a Londres pels
dirigents de les organitzacions signants, referma el compromís de totes
elles amb la Declaració Universal de Drets Humans i pel treball en
favor de l’avenç de les lleis que promouen els drets humans, la
protecció de l’ecosistema, el desenvolupament sostenible i altres bens
públics.
Entre d’altres aspectes, subratlla el caràcter
independent i advoca per les polítiques ètiques explícites i públiques,
per treballar en col·laboració amb els agents locals i en benefici de
les comunitats locals, per actuar de manera imparcial i no
discriminatòria, per la transpàrencia de la seva gestió i la relació
ètica amb els donants; fent especial èmfasi en la prohibició del soborn
i la corrupció i la condemna de l’explotació, l’abús i la discriminació
en totes les seves formes.