Manuel Delgado: “Els fluxes migratoris són conseqüència de demandes del mercat”

Manuel Delgado: “Els fluxes migratoris són conseqüència de demandes del mercat”

(Redacció SCI-Cat) El
passat 18 de gener Manuel Delgado va participar al cicle Experiències
d’Incidència a La Vaqueria de l’SCI. El col•loqui va girar entorn del
paper dels moviments socials en l’àmbit de la immigració amb el títol
“Obrint mercats, tancant fronteres”.

La situació actual a la nostra societat pel que fa al tema de la
immigració es “un catxondeo” afirma Delgado, tant per l’actitud de
l’Administració pública com la d’alguns Moviments Socials. Delgado
observa que la immigració és vista com un problema social
inqüestionable. Percebre els fluxos migratoris com un problema és
assumir el discurs dominant com l’únic discurs possible on només són
possibles dues posicions. Per una banda, l’Administració, que no
considera la persona que ha emigrat com a ciutadana de ple dret.
D’altra banda, alguns moviments socials, que consideren la persona que
ha emigrat com l’”altra” a qui s’ha d’ajudar, així “el que importa és
pagar la quota de bontrotllisme per demostrar que t’importa el tema”
apunta Delgado. Aquesta situació duu a que les persones emigrades
siguin objecte de discurs però mai subjecte i, per tant, es generi una
situació d’exclusió social.

Manuel Delgado afirma que la causa
de les migracions és la demanda per part del mercat, de treballadors
precaris. D’aquesta manera, “no és que ells vinguin perquè ho
necessiten, vénen perquè el mercat els necessita a ells”. Aquest
fenomen és fruit del Liberalisme econòmic en què l’Estat no intervé al
mercat i alhora genera un discurs que li permet desresponsabilitzar-se
enfront de l’explotació laboral.

En
aquest context, el paper dels Moviments Socials és ambigu. Delgado
afirma que alguns d’ells no es qüestionen el discurs dominant, basat en
què hi ha un problema fonamentat en discrepàncies culturals. No
s’adonen que si hi ha algun problema és que “les estructures socials
són injustes” i no que hi hagi un xoc cultural. Delgado emfatitza que
si no se supera aquest discurs “el pitjor enemic que podem tenir és el
buenisme”.

Manuel Delgado va debatre al llarg del col•loqui
sobre el tema de la immigració per qüestionar-se “estem preparats per
acceptar que les coses són complicades?”, en definitiva, que no hi ha
ni bons ni dolents. Perquè “la vida és conflicte, aquesta és la matèria
de la vida”.