Obrim una plaça laboral per a Camps de treball i atenció al voluntariat!

Obrim una plaça laboral per a Camps de treball i atenció al voluntariat!

L'SCI Catalunya busca una persona responsable de l'emplaçament a camps de voluntariat internacionals que realitzi les següents funcions:
 
-Informació i atenció individualitzada, per telèfon, correu electrònic i presencial, a possibles participants d'un camp de voluntariat.
-Inscripció i emplaçament de voluntaris i voluntàries a camps de voluntariat internacionals. Coordinació amb altres branques de l'SCI internacional.
-Suport en formacions i espais d'avaluació,  tasques de comunicació, projectes generals de l'entitat i altres tasques administratives.
 
L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat i puntualment en caps de setmana.
 
Requisits:
 

-Facilitat de treball amb gent jove
-Bon nivell de català i anglès.
-Habilitats socials i comunicatives.
-Coneixements i/o trajectòria en l’àmbit del voluntariat internacional.
-Participació i experiència associativa i/o en moviments socials.
-Persona autònoma i amb iniciativa, responsable i organitzada, creativa i altament polivalent, resolutiva i amb habilitats de treball en equip i interculturals.
-Domini informàtic bàsic

 
Es valorarà:
 

-Tenir participació activa i vincle amb  l’SCI Catalunya, especialment en camps de voluntariat.
-Experiència en tasques d’informació o atenció al públic.
-Experiència professional en entitats sense ànim de lucre.
-Experiència com a formador/a, iniciatives d'educació no formal o en l'associacionisme educatiu.
-Coneixement d'altres llengües
-Formació o experiència en diferents àmbits de treball de l'entitat, com cultura de pau, interculturalitat, inclusió social, comunicació i gestió administrativa.

 
S’ofereix:
 

-Contracte de durada temporal per 10 mesos, de 20 hores setmanals.
-Retribució aproximada de 740 euros bruts mensuals.
-Incorporació aproximada: 29 de gener.

 
Envieu currículum a seleccio@sci-cat.org i ompliu aquest formulari fins dimarts 29 de desembre. Malauradament, no es podran contestar dubtes o preguntes per telèfon o presencialment en relació a aquesta convocatòria més enllà de la informació del formulari.