Obrim una plaça laboral per a Camps de treball i atenció al voluntariat!

Obrim una plaça laboral per a Camps de treball i atenció al voluntariat!

El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d'educació per la pau.

L'SCI Catalunya busca una persona responsable de l'emplaçament a camps de voluntariat internacionals que realitzi les següents funcions:

-Difusió i comunicació dels camps de voluntariat en diferents equipaments (Punts d'Informació Juvenils, biblioteques…) d'arreu de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i realització de xerrades informatives.
-Informació i atenció individualitzada, per telèfon, correu electrònic i presencial, a possibles participants d'un camp de voluntariat.
-Inscripció i emplaçament de voluntaris i voluntàries a camps de voluntariat internacionals.
-Coordinació logística i suport en les formacions prèvies i els espais d'avaluació posterior per a les participants en camps de voluntariat internacional.
-Suport i seguiment dels camps de voluntariat organitzats a Catalunya
-Suport a projectes generals de l'entitat i altres tasques administratives.

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitat de l’entitat i puntualment en caps de setmana.

Requisits:

• Perfil jove i facilitat de treball amb gent jove
• Bon nivell de català i anglès.
• Habilitats socials i comunicatives.
• Participació i experiència associativa i en moviments socials.
• Persona autònoma i amb iniciativa, responsable i organitzada, creativa i polivalent, resolutiva i amb habilitats de treball en equip i interculturals.
• Coneixements de l’àmbit del voluntariat internacional i l’educació per la pau.
• Domini informàtic bàsic

Es valorarà:

• Formació i coneixement de l’àmbit de la gestió administrativa, bases de dades i la formulació i justificació de projectes.
• Conéixer l’SCI Catalunya i/o haver-hi participat, especialment amb un camp de voluntariat.
• Experiència professional en entitats sense ànim de lucre
• Experiència com a formador/a o en l'associacionisme educatiu.
• Experiència en tasques d’informació o atenció al públic.
• Coneixement d'altres llengües

S’ofereix:

• Contracte de durada temporal per 6 mesos, de 30 hores setmanals, amb possibilitat de continuïtat.
• Retribució de 1080 euros bruts mensuals.
• Incorporació aproximada: 2 de gener.

Envieu currículum a seleccio@sci-cat.org i ompliu aquest formulari fins dimarts 2 de desembre. Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, no es podran contestar dubtes o preguntes per telèfon o presencialment en relació a aquesta convocatòria.