Oferta de feina | Vols ser formador/a d’Entre[Terres]?

Oferta de feina | Vols ser formador/a d’Entre[Terres]?
Busquem una persona per incorporar-se de forma externa i puntual en l'execució de l'àmbit formatiu de la guia educativa sobre migracions a la mediterrània.
El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d'educació per la pau. Busquem una persona per incorporar-se de forma externa i puntual en l'execució d'un dels projectes de l'entitat.

Fa uns mesos vam realitzar la guia entre[terres] conjuntament amb Stop Mare Mortum i amb el suport del CNJC, el CJB i les entitats d’assocaicionisme educatiu.

Tenim ganes de treure-li més suc i que arribi al màxim de persones possibles. Durant la propera tardor, realitzarem dues jornades de formació per a formadors/es que vulguin treballar la temàtica de les migracions a través de la guia educativa. Es realitzaran dues formacions per a docents i dues formacions per a activistes provinents de moviments socials, entitats juvenils i/o membres d’ entitats de lleure educatiu. A més a més, realitzarem tallers de la guia en centres educatius i en col·lectius, entitats juvenils i/o entitats del lleure educatiu.

Per això, busquem una persona que vulgui fer créixer aquest projecte, preparar-lo, cuidar-lo i realitzar les activitats!

Definició de tasques:
– Preparació logística (contacte amb els agents implicats, atenció al públic i informació, inscripcions, lloguer d’espais, etc) de les activitats.
– Suport a la persona tècnica de comunicació de l’SCI per la difusió de les activitats referents a la guia.
– Preparació del contingut de les formacions i avaluacions de les mateixes
– Facilitació de 2 formacions per a responsables educatius d’entitats de l’associacionisme educatiu i 2 formacions per a docents
– Facilitació de 15 tallers de la guia entre[terres] per a centres i entitats educatives.
– Reunions de seguiment amb la persona tècnica responsable del projecte
– Recopilació del material creat (llistat de participants, fotografies…).

Requisits:
– Perfil jove
– Experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups
– Coneixements sobre migracions i dret d’asil.

Es valorarà:
– Estudis en el camp de les ciències socials.
– Participació i experiència associativa i en moviments socials.
– Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d'activitats de l'SCI Catalunya.

Habilitats personals:
– Capacitat de treballar autònomament.
– Responsable, compromesa.
– Organitzada, resolutiva i polivalent.
– Iniciativa, creativitat.
– Capacitat de treballar en equip.
– Habilitats socials i interculturals.

S’ofereix:
– La dedicació aproximada és de 150 hores i la retribució econòmica de 2.178€ (IVA inclòs, els serveis es pagaran un cop efectuat el servei i via facturació).
– El projecte s’iniciarà al setembre i finalitzarà al desembre de 2017.
– Es demana disponibilitat i flexibilitat durant aquests mesos. L’horari no serà fixe sinó que s’adaptarà segons les activitats (es preveu que pugui ser tant de matí com de tarda i en caps de setmana).
– Localització: principalment a Barcelona tot i que alguna activitat pot ser desenvolupada en municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Envieu el currículum a seleccio@sci-cat.org i ompliu aquest formulari fins el dimecres 19 de juliol (inclòs).

Per a més informació podeu contactar al 93 441 70 79. Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, us demanem que només ho feu en cas que sigui molt necessari. Moltes gràcies per cuidar-nos!