[Oferta serveis externs]: Formador/a projecte Entre[Terres]

[Oferta serveis externs]: Formador/a projecte Entre[Terres]

El Servei Civil Internacional de Catalunya és una entitat que treballa per la pau i la justícia social mitjançant el voluntariat internacional i projectes d’educació per la pau. Busquem una persona per incorporar-se de forma externa i puntual en l’execució d’un dels projectes de l’entitat.

 El 2017 vam realitzar la guia entre[terres] conjuntament amb Stop Mare Mortum i amb el suport del CNJC, el CJB i les entitats d’associacionisme educatiu.  Durant aquests últims anys hem extès el seu impacte fent tallers i formacions a instituts, escoles i entitats educatives. Tenim ganes de continuar treballant-hi per multiplicar el seu efecte transformador. És per això que durant la propera primavera realitzarem tres jornades de formació per a membres de l’associacionisme juvenil i de l’àmbit educatiu i al llarg del 2020  4 jornades formatives per a docents i professorat d’arreu del territori català. A més a més, continuarem desenvolupant tallers de la guia en centres educatius i en col·lectius, entitats juvenils i/o entitats del lleure educatiu.

Per això, busquem una persona que vulgui fer créixer aquest projecte, preparar-lo, cuidar-lo i realitzar les activitats! 

Definició de tasques:

 • Facilitació de 3 formacions per a responsables educatius d’entitats de l’associacionisme educatiu (Reus, Lleida i Barcelona) i 4 formacions per a docents (un a cada província)
 • Facilitació de tallers de la guia entre[terres] per a centres educatius i entitats de lleure educatiu.
 • Dinamització de la borsa de voluntàries de la Guia d’Entreterres.
 • Preparació logística (contacte amb els agents implicats, atenció al públic i informació, inscripcions, lloguer d’espais, etc) de les activitats.
 • Suport a la persona tècnica de comunicació de l’SCI per la difusió de les activitats referents a la guia. 
 • Preparació del contingut de les formacions i avaluacions de les mateixes. 
 • Reunions de seguiment amb la persona tècnica responsable del projecte.
 • Recopilació del material creat (llistat de participants, fotografies…).

 Requisits:

Perfil jove
Experiència en educació no formal, facilitació i dinamització de grups
Coneixements sobre migracions i dret d’asil.

Es valorarà:

Experiència i coneixements dels processos migratoris
Estudis en el camp de les ciències socials.
Participació i experiència associativa i en moviments socials.
Ser soci/sòcia, voluntari/a i/o haver participat d’activitats de l’SCI Catalunya.

Habilitats personals:

Capacitat de treballar autònomament.
Responsable, compromesa.
Organitzada, resolutiva i polivalent.
Iniciativa, creativitat.
Capacitat de treballar en equip.
Habilitats socials i interculturals.

S’ofereix: 

 • La dedicació aproximada és de 300 hores i la retribució econòmica de 3.400€ (els serveis es pagaran un cop efectuat el servei i via facturació). 
 • El projecte s’iniciarà al març i finalitzarà aproximadament al juliol de 2020. 
 • Es demana disponibilitat i flexibilitat durant aquests mesos. L’horari no serà fixe sinó que s’adaptarà segons les activitats (es preveu que pugui ser tant de matí com de tarda i en caps de setmana). 
 • Localització: principalment a Barcelona tot i que alguna activitat pot ser desenvolupada a altres localitats catalanes.

Envieu el currículum a seleccio@scicat.org i ompliu aquest formulari fins el divendres 28 de febrer (inclòs). 

Per més informació podeu contactar al 93 441 70 79. Malauradament, davant el volum de feina actual de l’entitat, us demanem que només ho feu en cas que sigui molt necessari. Moltes gràcies per cuidar-nos!