Participa en la recerca sobre els refugiats i demandants d’asil a Catalunya!

Participa en la recerca sobre els refugiats i demandants d’asil a Catalunya!

En el marc del projecte Open Doors, podeu participar en la recerca sobre els refugiats i demandants d'asil a Catalunya a través del formulari que us presentem. Ens sereu de gran ajuda! “Open Doors, Social inclusion and the construction of European identity és un projecte que pretén aportar més informació al voltant de la situació de les persones refugiades a Catalunya, l'objectiu és comparar l'acollida de persones refugiades a països que formen la frontera de la Unió europea i millorar-ne els mecanismes d'integració social.

La investigació es du a terme de forma conjunta amb l'SCI Itàlia, l'SCI Grècia, l'SCI Hongria i el Consell de Joventut de Xipre. Aquí a Catalunya la recerca la du a terme el grup de voluntaris Open Doors, el qual requereix la participació del màxim de gent possible per omplir aquest formulari.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!