Premi de Cooperació a SCI-Catalunya pel programa de desenvolupament a Nablús

Premi de Cooperació a SCI-Catalunya pel programa de desenvolupament a Nablús

(Redacció SCI-Cat.) El passat 13 de desembre es va lliurar el premi cooperació al SCI per la seva tasca desenvolupada desde finals de 2005 a la regió oriental de Palestina amb el “Programa de desenvolupament cultural, polític i de dinamització comunitària a Nablús”. Amb aquest premi, el Consell de Joventut de Barcelona (CJB) destina l’1% del seu pressupost per a projectes que, com el del SCI, pretenen reduir les diferències econòmiques Nord/Sud. Aquest guardó s’inclou dintre el marc dels Premis Barcelona Ciutat Jove (BCJ).

El jurat va otorgar el premi a SCI-Catalaunya, entre altres motius,
perquè els beneficiaris del projecte són joves, les accions són poc
intervencionistes i i ha formació de formadors per tal que això tingui
un efecte multiplicador. D’altra banda, perquè es varen buscar diverses
fonts de finançament i per l’adequació de la presentació estètica del
projecte.

El projecte de Palestina
es troba al final de la fase I d’execució i supervisió, seguint els terminis
establerts. Aquest projecte posarà en pràctica les següents
estratègies: cursos de
formació, creació de programes de suport escolar, casals d’estiu,
programes educatius a través del cinema, xerrades i reunions,
distribució de fulls informatius, programes de ràdio, classes de música
i folklore (per acabar creant el grup de dansa tradicional Jafra i
l’orquestra) i, finalment, contactes amb altres ONG i grups de la regió.