Presentació de la “Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans en la contractació pública”

Presentació de la “Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans en la contractació pública”
El dijous 16 de novembre presentem conjuntament amb les associacions Novact i Nexes un projecte per tal d'aconseguir una contractació pública que respecti els drets humans
Com ja sabeu, cada vegada més administracions estan incorporant criteris de responsabilitat i respecte als drets humans en la compra pública, amb casos d'èxit a tot Europa. La coresponsabilitat de les administracions públiques en les vulneracions de drets humans d'empreses proveïdores és un tema que està travessant el debat polític a tots els nivells. Aquest any del 23 al 27 d'octubre va tenir lloc la tercera sessió del Grup de Treball Intergovernamental que té per mandat desenvolupar un Tractat Vinculant de les Nacions Unides per a les Empreses transnacionals i altres empreses en matèria de respecte dels Drets Humans. En el context de Catalunya, el Parlament va aprovar el 2016 -a instàncies d'organitzacions agrupades en la Federació- una resolució per a la creació d'un Centre d'Avaluació dels impactes de les empreses catalans a l'exterior, un centre independent amb potestat sancionadora per a les empreses que no compleixin els DDHH.

Amb l'objectiu d'oferir a les administracions catalanes una guia de contractació responsable des del nostre marc legislatiu, així com a la ciutadania eines per a exigir una compra pública alineada amb els Drets Humans, hem elaborat conjuntament amb Novact i Nexes un projecte que hi dóna resposta: la "Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans a la contractació pública". Es tracta d'una sèrie de recomanacions i propostes per tal d'evitar la contractació per part d'administracions públiques d'empreses que vulneren els drets humans i de promoure els drets humans en l'àmbit de contractació al llarg de tot el procés.

99,3% Responsable és un projecte que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Fons català de Cooperació per al Desenvolupament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La guia, està sent elaborada per un equip d'advocats i advocades expertes en contractació pública, de manera que l'objectiu és que sigui un document amb garanties legals d'implementació. A més, al llarg de tot el procés hem comptat amb el suport d'expertes a nivell nacional i internacional de la temàtica. 
Podeu confirmar la vostra presència a la presentació en aquest formulari.

Presentació de la guia

Data: 16 de novembre
Lloc: Edifici Càlabria 66 (c/ Calàbria 66. Barcelona)

Programa:

La responsabilitat de les empreses en la vulneració dels drets humans. A càrrec de Juan Hernández Zubizarreta, Universitat del País Basc

Experiències consolidades de compra pública responsable en defensa dels drets humans. A càrrec de l’Olga Martin-Ortega, Directora del Business, Human Rights and the Environment Reseach Group of the University of Greenwich

Casos de violacions de drets humans a Catalunya. A càrrec de l'ODHE (Observatori de Drets Humans i Empreses)

Presentació de la “Guia per la defensa i promoció dels drets humans en la contractació pública”. A càrrec de Tornos Abogados