Presentem la guia de consum conscient per associacions

Presentem la guia de consum conscient per associacions
El proper dijous 14 de desembre tindrà lloc la presentació de la guia pràctica de consum conscient i economia solidària per associacions a les 18h a l'Edifici Calàbria 66.
L’associacionisme, en la seva diversitat, hem estat i som un espai de participació col·lectiva i democràtica, de cohesió social i arrelament a l’entorn, i de transformació social i política. I, des d’aquesta realitat, l’associacionisme més transformador i popular té forts vincles històrics amb el cooperativisme i les iniciatives d’economia solidària, que pretenen satisfer les necessitats humanes des de la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat i amb criteris ambientals, socials i de gènere.

El ritme del dia a dia de les nostres entitats ens fa oblidar, a vegades, que la lògica transformadora no ve donada només per l’activitat que fem, sinó per com ho fem i amb qui ho fem, i que l’impacte de la nostra activitat pot ser molt més àmplia del que ens pensem.

En aquest sentit i amb l'objectiu de transformar les nostres pràctiques diàries cap a un consum més coherent neix el projecte "“Som part del canvi, guia pràctica de consum conscient i economia solidària per associacions”. Es tracta d'un material elaborat per Opcions, amb el suport del Grup ECOS i el Servei Civil Internacional, amb la finalitat d’enfortir el vincle d’associacions amb l’economia solidària i facilitar un consum amb un impacte positiu en l’entorn.

El proper dijous 14 de desembre tindrà lloc la seva presentació a les 18h a l'Ediifci Calàbria 66, a Barcelona. Hi esteu totes convidades!